Nieuwe noodverordening, maar waarom? En wat verandert er?

Geplaatst: 22-6-2020

Met ingang van 15 juni heeft het kabinet weer een aantal maatregelen versoepeld, die waren afgekondigd om het coronavirus te beperken. Aansluitend daarop heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (waar ook Moerdijk onder valt) een nieuwe noodverordening opgesteld. Daarin staat precies aan welke regels inwoners, ondernemers en organisatoren zich nog moeten houden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat blijft hetzelfde?

Burgemeester Jac Klijs: “Als burgemeester zie ik dat de problemen voor veel mensen toenemen. Het gaat velen te lang duren. Toch is er alle aanleiding de maatregelen niet te lichtvaardig op te nemen. Het virus kan immers zomaar weer oplaaien. Uitgangspunt is nog steeds om met elkaar te zorgen dat we het coronavirus zoveel mogelijk indammen en de meest kwetsbare mensen om ons heen beschermen. Dat is de afgelopen periode gelukt, maar het betekent niet dat we er al zijn. We willen niet dat het virus opnieuw oplaait en met het stap voor stap versoepelen van de regels en in het verlengde daarvan de noodverordeningen proberen we dat te voorkomen. Soms wringt dat en is het niet altijd makkelijk meer om de richtlijnen na te leven, dat is begrijpelijk. Niet alles kan en soms moeten we lastige keuzes maken. Maar als gemeente proberen we steeds te kijken wat er binnen de regels wél mogelijk is, als het even kan in overleg en met oog voor de belangen van álle inwoners. Zodat we weer zoveel mogelijk kunnen doen, maar ook het virus op afstand houden.”

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Die gaan voornamelijk over recreatie: geen verbod meer op recreatief nachtverblijf, verhuur van recreatieve bedrijven is weer 100% toegestaan, en ook gedeelde sanitaire voorzieningen op o.a. recreatieparken en gemeenschappelijke douchevoorzieningen bij sportverenigingen en in zwembaden mogen weer open.

Wat blijft hetzelfde?

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukke plekken
  • Was regelmatig je handen
  • Blijf thuis bij klachten als hoesten, niezen en koorts

Op 1 juli volgt de volgende stap in het versoepelen van de regels, met o.a. de heropening van sportscholen en kantines van sportverenigingen en uitbreiding tot maximaal 100 bezoekers voor cafés en restaurants. Dan volgt waarschijnlijk ook een nieuwe noodverordening, met daarin uitgewerkt de nieuwe regels die daarbij aansluiten. Alles natuurlijk op voorwaarde dat het virus zich niet verder verspreidt. Daar moet we samen voor zorgen.