Raad stemt voor Concept Regionale Energiestrategie

Geplaatst: 11-6-2020

De gemeenteraad heeft op 28 mei de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES) vastgesteld. In deze Concept RES hebben de 16 gemeenten in de regio, de Provincie en het waterschap afspraken gemaakt over het opwekken van hernieuwbare energie in 2030.

Op de website van de RES regio West-Brabant vindt u meer informatie en kunt u de concept-RES downloaden.

In Nederland maken 30 regio’s een eigen Regionale Energiestrategie. Dat doen we in West-Brabant met stakeholders en inwoners. Zo maken we samen verstandige keuzes voor een duurzame regio, waarin mensen prettig wonen, werken en recreëren. Alle gemeenten dragen bij om de duurzame doelen te behalen. 

Wat betekent dit voor de gemeente Moerdijk?

“In de gemeente Moerdijk is al veel opwek van duurzame elektriciteit gerealiseerd en gepland. Zo zijn er al veel windmolens, veel zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en een groot zonnepark van Shell.” Aan het woord is wethouder Brummans. Als lid van de regionale kopgroep RES 2030 was zij de afgelopen tijd nauw betrokken bij het proces. Wethouder Brummans vervolgt: “Omdat wij in Moerdijk al veel duurzame energie opwekken, is onze doelstelling goed haalbaar. Bovendien vind ik het belangrijk om nu te investeren in innovatieve technieken voor duurzame energie. Die innovatie helpt ons om na 2030 nog meer betaalbare, hernieuwbare energie te produceren. Ook kunnen nieuwe technieken kansen bieden, bijvoorbeeld voor het zorgvuldiger gebruiken van de ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (door)ontwikkeling van zonnecelfolie voor muren.”

Meer zonnepanelen op grote daken

In 2030 moet in de gemeente in totaal op 44 GWh zonne-energie worden opgewekt op grote daken. Dat is ongeveer 49 hectare dakoppervlak. Momenteel is al SDE+-subsidie gegeven voor circa 100 hectare aan zonnepanelen op grote daken. Dus onze doelstelling tot 2030 is goed haalbaar. 

Geen nieuwe windmolens

Tot 2030 worden in dit plan géén nieuwe windparken in de gemeente gepland, bovenop de al geplande windparken bij Zonzeel, Klaverpolder en het Industrieterrein Moerdijk. Wel worden bestaande windmolens op de Volkeraksluizen en langs de Sabinadijk vervangen door nieuwe molens die meer energie opwekken. Dit zijn de windmolens ten westen van de A29. In 2013 heeft de raad besloten dat er geen hogere windmolens mogen komen ten oosten van die snelweg.

Geen verplichte extra zonneparken

Moerdijk hoeft volgens dit plan tot 2030 geen extra zonneparken op land te bouwen. Wel zien we kansen voor zonneparken bij bestaande of geplande windmolenparken. Het is namelijk goedkoper voor de maatschappij om zonneparken en windparken op dezelfde kabel aan te sluiten. Wettelijk gezien mag dit nog niet, maar we verwachten dat dit snel verandert. Wanneer we windmolens en zonnepanelen op één aansluiting mogen combineren, zien we hier kansen voor in Moerdijk. Er zijn echter nog géén concrete plannen. 

Vervolg

Naar verwachting wordt de concept RES2030 begin juli formeel aangeboden bij het Rijk. Die zal vervolgens de concept RES2030 beoordelen en uiterlijk 1 februari 2021 reactie geven. Daarna is het aan de 16 samenwerkende gemeenten in de regio West-Brabant om uiterlijk 1 juli 2021 over hun definitieve RES te besluiten.