Uitbreiding van het grondwatermeetnet begonnen in Zevenbergen

Geplaatst: 8-6-2020

In Zevenbergen zijn eind mei tien gloednieuwe peilbuizen geplaatst ter uitbreiding van het grondwatermeetnet. In de loop van de tijd volgen, verspreid door de gemeente, meer van deze buizen die de hoogte van het grondwater in de toekomst beter in beeld brengen.

Gedeeltelijk boven de grond

Opvallend aan deze nieuwe peilbuizen is dat ze een meter boven de grond uitsteken, terwijl de 58 al bestaande gemeentelijke peilbuizen helemaal in de grond zitten en met een straatpot (met het bekende blauwe deksel) worden afgesloten. Voordelen van het nieuwe model (schutkoker) zijn dat deze gemakkelijker te beheren en te onderhouden is en dat de betrouwbaarheid van de metingen een stuk beter is.

Wat doet het grondwatermeetnet voor ons?

Het is belangrijk dat de hoogte van ons grondwater goed is en past bij het gebruik van de grond. Is de stand van het grondwater te hoog? Dan kunnen kelders en kruipruimtes onderlopen en worden tuinen drassig. Is de grondwaterstand te laag? Dan kunnen bijvoorbeeld houten palen, waarop oudere huizen zijn gebouwd, gaan rotten. Met het grondwatermeetnet verzamelen we informatie en inzicht in grondwaterstanden binnen een bepaalde wijk of gebied.

De grondwaterstand in Moerdijk

Het grondwater binnen onze gemeente zit meestal niet diep onder de grond waarop u loopt of woont. Ook kan de hoogte van grondwater in het verloop van het jaar sterk veranderen. Het grondwater staat in de winter en voorjaar vaak hoger als het veel geregend heeft en na de zomer lager als het al een tijd droog weer is. Aan de hand van de meetgegevens van het grondwatermeetnet kunnen we toetsen of er eventueel sprake is van een structureel te hoge of te lage grondwaterstand en kunnen we eventueel maatregelen nemen in de openbare ruimte als dat mogelijk is. Zo willen we problemen met grondwater zoveel mogelijk voorkomen of beperken.

De werkzaamheden voor deze uitbreiding worden begeleid door Brabant Water.