Nieuwbouw Koningin Julianastraat Fijnaart

Geplaatst: 10-3-2020

Het college van burgemeester en wethouders wil op de plaats van de voormalige Koningin Julianaschool aan de Koningin Julianastraat in Fijnaart woningen realiseren. Het gaat voornamelijk om woningen voor de seniorendoelgroep, maar ook starterswoningen. De gemeenteraad beslist in april of het plan door kan gaan.

Sinds februari 2016 staan de gebouwen van de voormalige school aan de Koningin Julianastraat leeg nadat de school verhuisde naar de Prinses Irenestraat. Drie marktpartijen hebben belangstelling om op de locatie woningen te realiseren.

“We hebben alle reden om voortvarend aan de slag te gaan”, aldus wethouder Brummans. “De woningmarkt is gunstig en onderzoek toont aan dat er vraag is naar levensloopbestendige woningen. Bovendien doet de huidige staat van de panden afbreuk aan het aangezicht van de Koningin Julianastraat. Door de nieuwbouw krijgt de buurt een nieuw elan.”

Het initiatief levert een bijdrage aan de forse ambities van het college op het gebied van woningbouw. “De woningbouw in Fijnaart krijgt met deze plannen en de mogelijkheden die er nú al zijn om in Waterwijk Fijnaart te bouwen, de gewenste zet in de goede richting”, besluit Brummans.

Als de gemeenteraad in april instemt met het startdocument, kunnen er nadere afspraken met de ontwikkelaar worden gemaakt over de exacte invulling.