Extra computers voor een tiental Moerdijkse kinderen voor digitaal thuisonderwijs

Geplaatst: 7-5-2020

Onlangs heeft de gemeente Moerdijk een uitvraag bij het onderwijs gedaan over verschillende zaken. Eén van de vragen was of de scholen kunnen nagaan of er gezinnen zijn die geen computers kunnen bekostigen, maar wel nodig hebben voor digitaal thuisonderwijs in deze coronacrisis.

“Via deze oproep heeft de gemeente, samen met stichting Leergeld Noord-West Brabant, nu een tiental kinderen in onze gemeente in beeld. Met de onlangs ontvangen donatie van €5.000 van de Goede Doelen Commissie van Shell Moerdijk voor Stichting Leergeld gaan zij deze gezinnen helpen door het verstrekken van hulpmiddelen voor thuisonderwijs zoals computers”, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Aanvragen voorzieningen

Alle inwoners, onder de 18 jaar, uit een gezin waarbij men van het minimum leeft kunnen gebruik maken van de voorzieningen van Stichting Leergeld Noord-West Brabant. De aanvragen verlopen op dit moment vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM door de coronacrisis digitaal via de website van stichting Leergeld Noord-West Brabant.

Annelieze Heijliger vertelt over de missie van Stichting Leergeld: “Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen om te kunnen deelnemen aan activiteiten, zoals schoolreisjes, sport, cultuur en dergelijke. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is later meetellen.”

Speciaal voor kinderen die gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld is er het schoolstartpakket. Dit is voor kinderen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Het pakket bestaat uit schoolspullen, een agenda, een tas en een fiets.
Aanvragen hiervoor kunt u indienen via de website

Meedenken en meewerken

Shell Moerdijk is zich bewust van haar omgeving en haar rol daarin. Ze streven naar een goede relatie met de buren en lokale ondernemers en ze sponsoren regelmatig niet-commerciële initiatieven. Ze vinden het belangrijk om een goede buur te zijn. Maar ook om mee te denken en te werken aan belangrijke sociale kwesties in de omgeving. En daar is Stichting Leergeld Noord-West Brabant een goed voorbeeld van. Ze is blij dat ze, via de Goede Doelen Commissie, een tiental kinderen kunnen helpen in deze bizarre tijd met hulpmiddelen voor het thuisonderwijs.

Meldpunt zorg, hulp en ondersteuning

Sinds de coronacrisis heeft de gemeente het Meldpunt hulp, zorg en ondersteuning opengesteld. Dit meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur via 0168 373 970. Hebben inwoners behoefte aan een praatje, een luisterend oor of hebben ze een vraag in deze coronatijd? Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor inwoners niet meer kunnen beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in uw woonomgeving kunnen functioneren of financieel in de knel komen. Het meldpunt is er voor iedereen! Ook als je nu geen gebruik maakt van de Wmo. Daarnaast kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers ook bellen om te waarschuwen voor ernstige situaties die de komende weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht samen met onze partners, zoals de Voedselbank Moerdijk en Stichting Leergeld Noord-West Brabant.