Het onkruid dient zich weer aan! Wat doen wij en wat kunt u zelf doen?

Geplaatst: 18-5-2020

Nu het warmer weer begint te worden dient ook het onkruid op stoepen en straten zich weer aan. We gaan dus weer bestrijden met hete lucht, branden en borstelen. Sinds dit jaar doet de aannemerscombinatie Bras Fijnaart/BTL het groenonderhoud in onze gemeente, waaronder onkruidbeheersing.

Niet overal even netjes. Hoe zit dat?

We stellen eisen aan de beeldkwaliteit. Dat wil zeggen: hoe het groen eruit moet zien, is door de gemeenteraad vastgesteld en dat is de leidraad bij het onderhoud. En daar wordt ook op toegezien. Maar niet overal ziet het er even netjes uit. Hoe zit dat?

Zoals in Nederland gebruikelijk is werken we met vastgestelde niveaus. In gemeente Moerdijk werken we met de niveaus A, B en C. In de centra en bij de entrees van de dorpen en steden sturen we aan op het netste niveau A. Voor woonwijken en begraafplaatsen geldt niveau B, voor het buitengebied en de industrieterreinen niveau C. Het verschil is de hoeveelheid onkruid die er nog te zien mag zijn. Of de hoeveelheid veegvuil die er in de goten mag liggen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook meehelpen met het zo goed mogelijk onkruidvrij houden van uw omgeving. Bijvoorbeeld door regelmatig uw stoep te vegen, zodat onkruid minder kans krijgt om te groeien. En door een melding te doen bij de gemeente wanneer een gedeelte is vergeten. Stuur een foto of berichtje via de BuitenBeter-app of maak een melding via moerdijk.nl/melden. En houd er rekening mee dat we met groeizaam weer (veel zon en regen), als het onkruid een enorme groeispurt maakt, niet overal tegelijk kunnen zijn.

Bij u in de buurt

Bras Fijnaart/BTL plaatst voordat een straat of plein op de planning staat borden zodat inwoners hun auto’s eventueel kunnen verzetten. Ze zullen ook op andere manieren van zich laten horen. Blijf onze mediakanalen volgen om te weten hoe.