In 2021 nog dienstencheques door mantelzorgers aan te vragen in Moerdijk

Geplaatst: 29-9-2020

Gemeente Moerdijk geeft in 2021, voor het laatste jaar, nog dienstencheques huishoudelijke ondersteuning uit aan mantelzorgers. In Moerdijk maakt nog een behoorlijke groep gebruikers, 69 mantelzorgers, gebruik van deze dienstencheques. In het overgangsjaar gaan we onderzoeken waar deze gebruikers behoeften aan hebben in hun ondersteuning, zodat we een goed beeld hiervan krijgen en dit mee kunnen nemen in de nieuwe contracten huishoudelijke ondersteuning.

Ondersteuningsbehoeften mantelzorgers

In het najaar van 2020 ontvangen de mantelzorgers, die in het afgelopen jaar gebruik maakten van de dienstencheques, vanuit de gemeente een persoonlijke brief om hun aanvraag voor dienstencheques 2021 bij ons in te dienen. Op deze manier komen de gebruikers in beeld en kunnen we starten met een onderzoek naar hun ondersteuningsbehoeften. “Mantelzorgondersteuning staat bij de gemeente hoog in het vaandel. We vinden het daarom ook van belang dat deze ondersteuning passend is bij de vraag vanuit mantelzorgers. Dit gaan we nu in beeld brengen bij de mantelzorgers die gebruik maken van de dienstencheques. Als huishoudelijke ondersteuning van belang blijkt bij deze groep om overbelasting te voorkomen, dan nemen we dit mee om na 2021 een vorm van huishoudelijke ondersteuning te behouden. De uitkomsten hiervan kunnen we vervolgens onderbrengen in de nieuwe contracten met zorgaanbieders”, licht wethouder Eef Schoneveld toe.

Dienstencheques blijven volgend jaar bestaan

Voor mantelzorgers zijn de dienstencheques huishoudelijke ondersteuning bedoeld ter ontlasting en het voorkomen dat de mantelzorger overbelast wordt. In 2021 blijft het mogelijk om net als in 2020 maximaal 52 dienstencheques aan te vragen door mantelzorgers tegen een eigen bijdrage van €7,50 per dienstencheque (per uur inzet huishoudelijke ondersteuning). Mantelzorgers kunnen de cheques inzetten voor alle huishoudelijke taken bij hen thuis, zolang daar niemand woont die vanuit de Wmo of Wet langdurige zorg (Wlz) huishoudelijk ondersteuning ontvangt.