Vergadering welstandscommissie gaat niet door

Geplaatst: 18-3-2020

De vergaderingen van de welstandscommissie gaat vanwege het Coronavirus niet door. De plannen worden digitaal behandeld. Normaal gesproken vergadert de commissie elke week op donderdag.

Voor de vergaderingen kunt u een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.