Vergadering welstandscommissie van donderdag 13 februari 2020

Geplaatst: 12-2-2020

Op donderdag 13 februari houdt de Welstandcommissie weer een (openbare) vergadering van 09.00-12.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan deze onderwerpen:

  1. Renoveren van 6 woningen, De kreeck 26 t/m 36 in Klundert
  2. Renoveren van woningen, De Kreeck 38, 40, 44, 48, 50 & 52 t/m 66 in Klundert
  3. Bouwen van een woning met aanbouw,  Markiezenlaan 39 in Standdaarbuiten
  4. Plaatsen van een erfafscheiding, Oslo2 in Klundert
  5. Plaatsen van een reclamezuil, Oudemolensedijk 9 in Fijnaart
  6. Plaatsen van een dakopbouw en muurdoorbraak,  Van Heemstralaan 30 in Fijnaart
  7. Uitbreiden van de woning, Vrouwe Jacobstraat 28 in Fijnaart
  8. Uitbreiden van de woning (vooroverleg), Vrouwe Jacobstraat 33 in Fijnaart

U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.