Nieuws 2021

Nieuws 2021

woensdag 20 oktober 2021

Op donderdag 21 oktober houdt de Welstandcommissie weer een vergadering van 09.30-12.00 uur. Op de agenda staan onderstaande onderwerpen:...

maandag 18 oktober 2021

Eind september organiseerde Moerdijk samen met zeven andere gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland een online talkshow over......

vrijdag 15 oktober 2021

Van de goede infrastructuur in de Zeeuwse en West-Brabantse havendelta maken ook criminelen graag gebruik. Medewerkers in de zeehavens zijn dan ook regelmatig getuige van verdachte activiteiten. Bovendien......

donderdag 14 oktober 2021

Dementie is een hersenaandoening waar nog geen medicijn voor is. Maar wist u dat 30% van de dementiegevallen te voorkomen is met een bepaalde leefstijl? Voorkomen is beter dan genezen. Met kleine......

woensdag 13 oktober 2021

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 14 oktober....

dinsdag 12 oktober 2021

De nieuwe haven van Zevenbergen zorgvuldig beheren en onderhouden: dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk vorige week hebben ondertekend....

dinsdag 12 oktober 2021

In september deed de gemeente onderzoek naar wat inwoners vinden van het lokale bestuur. Hoe doen we als gemeente ons werk en betrekken we inwoners? Alle huishoudens kregen de uitnodiging om een......

maandag 11 oktober 2021

'West-Brabant werkt door' denkt graag met je mee. Van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 15 oktober, komen de adviseurs van West-Brabant naar verschillende locaties in de omgeving. Ben je op zoek......

maandag 11 oktober 2021

De gemeente Moerdijk neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten.......

woensdag 6 oktober 2021

Op maandag 11 oktober start aannemer BAM in opdracht van de gemeente Moerdijk met asfalteringswerkzaamheden aan het Steenpad tussen Helwijk en Willemstad. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 tot......

woensdag 6 oktober 2021

Op donderdag 7 oktober houdt de Welstandcommissie weer een vergadering van 09.30-12.00 uur. Op de agenda staan onderstaande onderwerpen:...

maandag 4 oktober 2021

Niet alleen het voorjaar, maar juist het najaar is dé tijd om nieuwe planten in je tuin te zetten. Dat is de boodschap die de gemeente Moerdijk de komende maand uitdraagt, onder meer met een Vergroenquiz.......

maandag 4 oktober 2021

Wij vinden onze vrijwilligersorganisaties belangrijk voor de sociale samenhang. Zij kunnen daarom een Basissubsidie aanvragen. Een Basissubsidie is een subsidie die ieder jaar terugkomt. U vraagt deze......

maandag 4 oktober 2021

Moerdijk wil in 2022 € 400.000 besparen op zorg en ondersteuning. Dat bedrag kan grotendeels bij elkaar worden gebracht door maatregelen te nemen in hoe er gewerkt wordt en de bedrijfsvoering. Vanaf......

maandag 4 oktober 2021

Inmiddels zijn er 6 projecten gestart binnen het Sportakkoord Moerdijk! Eindelijk kunnen we elkaar weer live ontmoeten. Heb jij een hart voor sport en heb je zin om met andere sportliefhebbers verder......