Nieuws 2021

Nieuws 2021

vrijdag 22 oktober 2021

Bijgaand de nieuwsbrief voor mantelzorgers uit de gemeente Moerdijk. Editie november en december 2021. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws en de activiteiten rondom de......

vrijdag 22 oktober 2021

Soms is het nodig dat een mantelzorger dichtbij de persoon woont die hulp nodig heeft. Een mantelzorgwoning kan dan een oplossing zijn. Vaak is voor een mantelzorgwoning geen omgevingsvergunning......

vrijdag 22 oktober 2021

De gemeente Moerdijk werkt aan een subsidieregeling voor klimaatvriendelijke maatregelen. De regeling gaat niet alleen gelden voor inwoners, maar ook voor bedrijven, verenigingen en instellingen. Dat......

vrijdag 22 oktober 2021

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Willemstad.  Een centrum dat uitnodigt als ontmoetingsplaats voor zowel inwoners als toeristen met......

vrijdag 22 oktober 2021

Gemeente Moerdijk en Surplus werken samen in het project ‘Samen in OnS Moerdijk’. Daarvoor bezoeken vrijwilligers indien gewenst onze inwoners die 75 of 83 jaar zijn geworden en inwoners van 55 jaar......

donderdag 21 oktober 2021

De storm heeft ook huisgehouden in de gemeente Moerdijk. Er lag vandaag behoorlijk wat hout en blad op de weg. Daarnaast zijn er enorm veel meldingen binnengekomen over takken en bomen. We zijn druk......

woensdag 20 oktober 2021

Op donderdag 21 oktober houdt de Welstandcommissie weer een vergadering van 09.30-12.00 uur. Op de agenda staan onderstaande onderwerpen:...

maandag 18 oktober 2021

Eind september organiseerde Moerdijk samen met zeven andere gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland een online talkshow over......

vrijdag 15 oktober 2021

Van de goede infrastructuur in de Zeeuwse en West-Brabantse havendelta maken ook criminelen graag gebruik. Medewerkers in de zeehavens zijn dan ook regelmatig getuige van verdachte activiteiten. Bovendien......

donderdag 14 oktober 2021

Dementie is een hersenaandoening waar nog geen medicijn voor is. Maar wist u dat 30% van de dementiegevallen te voorkomen is met een bepaalde leefstijl? Voorkomen is beter dan genezen. Met kleine......

woensdag 13 oktober 2021

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 14 oktober....

dinsdag 12 oktober 2021

De nieuwe haven van Zevenbergen zorgvuldig beheren en onderhouden: dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk vorige week hebben ondertekend....

dinsdag 12 oktober 2021

In september deed de gemeente onderzoek naar wat inwoners vinden van het lokale bestuur. Hoe doen we als gemeente ons werk en betrekken we inwoners? Alle huishoudens kregen de uitnodiging om een......

maandag 11 oktober 2021

'West-Brabant werkt door' denkt graag met je mee. Van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 15 oktober, komen de adviseurs van West-Brabant naar verschillende locaties in de omgeving. Ben je op zoek......

maandag 11 oktober 2021

De gemeente Moerdijk neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten.......