Nieuws 2021

Nieuws 2021

woensdag 6 oktober 2021

Op maandag 11 oktober start aannemer BAM in opdracht van de gemeente Moerdijk met asfalteringswerkzaamheden aan het Steenpad tussen Helwijk en Willemstad. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 tot......

woensdag 6 oktober 2021

Op donderdag 7 oktober houdt de Welstandcommissie weer een vergadering van 09.30-12.00 uur. Op de agenda staan onderstaande onderwerpen:...

maandag 4 oktober 2021

Niet alleen het voorjaar, maar juist het najaar is dé tijd om nieuwe planten in je tuin te zetten. Dat is de boodschap die de gemeente Moerdijk de komende maand uitdraagt, onder meer met een Vergroenquiz.......

maandag 4 oktober 2021

Wij vinden onze vrijwilligersorganisaties belangrijk voor de sociale samenhang. Zij kunnen daarom een Basissubsidie aanvragen. Een Basissubsidie is een subsidie die ieder jaar terugkomt. U vraagt deze......

maandag 4 oktober 2021

Moerdijk wil in 2022 € 400.000 besparen op zorg en ondersteuning. Dat bedrag kan grotendeels bij elkaar worden gebracht door maatregelen te nemen in hoe er gewerkt wordt en de bedrijfsvoering. Vanaf......

maandag 4 oktober 2021

Inmiddels zijn er 6 projecten gestart binnen het Sportakkoord Moerdijk! Eindelijk kunnen we elkaar weer live ontmoeten. Heb jij een hart voor sport en heb je zin om met andere sportliefhebbers verder......

vrijdag 1 oktober 2021

Op 7 oktober organiseert Woonkwartier een informatieavond over het plan voor woningbouw op de locatie Steenweg 43 te Moerdijk. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Ankerkuil aan de Steenweg......

vrijdag 1 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Moerdijk een toekomstbestendige begroting voor. Ook in 2022 en verder blijft het voorzieningenniveau op peil en blijven we investeren in......

vrijdag 1 oktober 2021

Na een aantal maanden van uitvoeringsvoorbereiding kan er op korte termijn gestart worden met de realisatie van dit project! De aanbesteding en het vergunningentraject zijn zo goed als afgerond. In......

vrijdag 1 oktober 2021

Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal is regelmatig een drempel om goed mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Om je te helpen met de taal, de computer en je financiële zelfredzaamheid,......

donderdag 30 september 2021

De gemeente Moerdijk reikte op vrijdag 24 september voor de tweede maal de Groene Pluim uit. Wethouder Désirée Brummans spelde het ereteken op bij algemeen directeur Gert Jan de Gier van Luijtgaarden......

woensdag 29 september 2021

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 30 september....

woensdag 29 september 2021

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt verruimt Moerdijk de Stimuleringslening: álle Moerdijkse verenigingen met een eigen accommodatie moeten ervan kunnen profiteren. Dat geldt......

woensdag 29 september 2021

Bijgaand de nieuwsbrief voor mantelzorgers uit de gemeente Moerdijk. Editie oktober 2021. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws en de activiteiten rondom de mantelzorgwaardering....

woensdag 29 september 2021

Het is zover, het programma vitale centra gaat van start in Willemstad! Bureau Buiten heeft van de gemeente de opdracht gekregen om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor een vitaal centrum in......