Bezem door lokale regelingen: college wil vijftien exemplaren verwijderen

Geplaatst: 4-8-2021

Tijd voor de vijfjaarlijkse ‘opruimactie’: als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt schrapt Moerdijk binnenkort vijftien lokale regels. Het gaat om regelingen die door nieuwe regelgeving achterhaald zijn, of die al jaren niet meer gebruikt worden.

In elke gemeente – en dus ook Moerdijk – zijn honderden lokaal vastgestelde regelingen van kracht. Het merendeel daarvan wordt vastgesteld door de gemeenteraad (verordeningen), de rest door het college van B en W (beleidsregels en nadere regels).

Moerdijk laat elke vijf jaar door een extern bureau de juridische kwaliteit van al die regelingen checken. “Zo zorgen we er niet alleen voor dat die kwaliteit in orde is, maar ruimen we ook de onnodige regels op”, legt burgemeester Aart-Jan Moerkerke uit. Het gaat bijvoorbeeld om de Brandbeveiligingsverordening 2012, die door nieuwe regelgeving inmiddels achterhaald is. Maar ook verordeningen die al jarenlang niet meer gebruikt worden en dus niet meer nodig zijn, zoals de Verordening lokaal onderwijsbeleid.

Voor het schrappen van vijf van de vijftien regelingen is toestemming van de gemeenteraad nodig, omdat die deze verordeningen heeft vastgesteld. De andere tien verdwijnen sowieso, omdat ze door het college zijn bepaald.