College wil gefaseerd nieuwe sporthallen in Zevenbergen

Geplaatst: 26-8-2021

Eerst zorgen voor een nieuwe, ruime sporthal in Zevenbergen ter vervanging van die in De Borgh. Ondertussen het onderzoek starten voor de vervanging van de gymzalen in de Lindonk en de Droge Mark in Zevenbergen. Het besluit over deze locatie(s) volgt dan als de resultaten daarvan binnen zijn. Met deze gefaseerde aanpak wil het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders zorgen dat er ook straks genoeg plekken zijn waar scholen en sportverenigingen binnen kunnen sporten. Eind september neemt de gemeenteraad een besluit over dit collegevoorstel.

Omdat de verouderde sporthal van De Borgh binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar is en gymzaal Droge Mark en sporthal De Lindonk in de toekomst aan vernieuwing of vervanging toe zijn, moet er een alternatief komen. Op tafel liggen inmiddels diverse varianten met locaties waar een nieuwe sporthal zou passen. Afgelopen tijd is gebruikt om in overleg met alle betrokken partijen te kijken wat hun ervaringen en wensen zijn.

“Behoorlijk ingewikkelde puzzel”

“Het was en is een behoorlijk ingewikkelde puzzel”, legt wethouder Eef Schoneveld uit. “We moeten verschillende belangen van verschillende partijen tegen elkaar afwegen. Scholen, verenigingen, omwonenden, exploitanten en natuurlijk ook het kostenplaatje: ze tellen allemaal mee. Voorop staat dat een nieuwe, mooie sporthal voor Zevenbergen zeer gewenst is. We hebben uiteindelijk als gemeente ook de maatschappelijke plicht om te zorgen dat scholieren en inwoners straks nog indoor kunnen sporten. En dus moeten we zorgen voor voldoende goede sportaccommodaties die veilig te bereiken zijn.”

Alternatief voor sporthal De Borgh

Het college wil eerst een alternatief realiseren voor de sporthal van De Borgh omdat deze over een paar jaar gaat sluiten. Deze nieuwe sporthal zou moeten worden gebouwd bij zwembad De Bosselaar, omdat het vlakbij het Markland College ligt. Dat is met ongeveer 1.000 leerlingen de belangrijkste gebruiker van De Borgh en die leerlingen kunnen dan straks de nieuwe sporthal makkelijk en veilig bereiken. Bovendien is deze locatie goed bereikbaar voor verenigingen, met een groot aantal parkeerplaatsen in de omgeving. Hoewel er vele voorstanders naar voren kwamen voor deze locatie zijn er zeker ook tegenstanders met name onder omwonenden. Zij vrezen een aantasting van hun vrij uitzicht en woonplezier. Een vergelijkbare reactie is gegeven voor verschillende andere locaties.

Vervanging De Lindonk en Droge Mark

Onderzoek naar de meest geschikte vervanging voor de gymzalen in De Lindonk en Droge Mark is nodig omdat nog onduidelijk is of de woningbouwontwikkeling in Zevenbergen-Oost doorgaat en hoe de geplande woningbouw in Zevenbergen-Noord eruit gaat zien. Afhankelijk daarvan – en van toekomstige ontwikkelingen bij scholen en verenigingen - kan worden bepaald hoe groot de andere nieuwe sporthal moet worden, of deze misschien moet worden verdeeld over twee locaties en op welke plek deze het beste kan of kunnen worden gebouwd. Dit onderzoek moet zo snel mogelijk starten.

2 september: informatiebijeenkomst

Op 30 september besluit de gemeenteraad of ze haar goedkeuring geeft aan het voorstel. Eerder die maand is er nog een online informatiebijeenkomst ( 2 september) en een vergadering van de commissie Sociale Infrastructuur (8 september). Bij de commissievergadering op 8 september is voor belanghebbenden ook de mogelijkheid om in te spreken.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie op de projectpagina.