Lokale lasten in 2022

Geplaatst: 20-12-2021

Op 16 december stelde de gemeenteraad de belastingverordeningen vast. Daarmee is duidelijk wat de lokale lasten in 2022 zijn.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt OZB. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. In Moerdijk blijft het gemiddeld te betalen OZB bedrag in 2022 gelijk, er is alleen sprake van een inflatiecorrectie van 1,2%.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Met deze heffing betaalt de gemeente de kosten van de afvalverwerking en rioolvoorziening. In Moerdijk heeft de gemeenteraad gekozen voor het principe van volledig kostendekkende tarieven voor deze diensten die de gemeente levert. De gemeente brengt de daadwerkelijk kosten (maar ook niet meer dan dat!) in rekening. In 2022 stijgt de rioolheffing met 1,2% (alleen inflatiecorrectie). De afvalstoffenheffing stijgt met 14,6%. Dat laatste komt niet alleen door stijgende kosten bij de afvalinzameling in onze gemeente, maar ook door de fase die daarna komt: de afvalverwerking. De kosten hiervan nemen landelijk bij bijna alle afvalstromen toe.

Totaal

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) hierdoor in 2022 met gemiddeld 6,3%. Voor een meerpersoonshuishouden komt dat neer op gemiddeld € 4,09 per maand. Voor een éénpersoonshuishouden is dat bedrag € 3,11.