Moerdijk actualiseert Algemene Plaatselijke Verordening

Geplaatst: 20-12-2021

Moerdijk heeft een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staat de regelgeving die in de gemeente geldt en dus niet in landelijke wetten is vastgelegd. Het zijn de gemeentelijke regels die te maken hebben met openbare orde, veiligheid en milieu, bijvoorbeeld waar het is toegestaan om alcohol te drinken en met een groep op straat te hangen. Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Moerdijkse APV: een verbod op overlast als gevolg van lachgasgebruik en een verbod op uitingen van verboden organisaties. Ook is bij het uitlaten van de hond voortaan een opruimmiddel voor de poep verplicht, en magneetvissen wordt verboden. In de nieuwe APV is tevens geregeld dat het college openbare wateren kan aanwijzen waar een zwemverbod geldt. Het college kan hier ook ontheffing van verlenen.

De APV wordt om de paar jaar geactualiseerd, dat wil zeggen: waar nodig worden regels gewijzigd en toegevoegd, om te kunnen blijven zorgen voor een veilige en leefbare omgeving. Het lachgasverbod is opgenomen vooruitlopend op een landelijk verbod, dat er ondanks eerdere toezeggingen van het kabinet nog steeds niet is. Het lachgasverbod in de APV maakt het mogelijk maakt om op te treden tegen overlast van gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Als in de toekomst een lachgasverbod wordt opgenomen in de landelijke Opiumwet dan is een verbod in de APV niet meer nodig.

Magneetvissen

Het verbod op magneetvissen is nieuw in de APV, omdat met magneetvissen ook oorlogsmunitie boven water kan worden gehaald, die zich nog op de bodem bevindt. Afgelopen drie jaar werden in Willemstad en Klundert tien bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog opgevist, die met spoed door de Explosieven Opruimingsdienst afgevoerd moesten worden. Het verbod op magneetvissen moet vissers, omstanders en omwonenden beschermen tegen risico’s op ontploffing. Ook voorkomen we met het verbod op magneetvissen dat spullen die worden opgevist, langs de waterkant blijven liggen wat voor rommel in de openbare ruimte zorgt.

Hondenpoep

Iemand die in Moerdijk een hond uitlaat in de openbare ruimte moet volgens de nieuwe APV een ‘doeltreffend hulpmiddel’ bij zich hebben om de poep op te ruimen. Deze regel is toegevoegd omdat zo beter gehandhaafd kan worden op de verplichting om bij het uitlaten hondenpoep meteen op te ruimen.  

Uitingen van verboden organisaties

Het verbod om op openbare plaatsen of publieke gebouwen zichtbare uitingen van verboden organisaties te dragen of bij zich te hebben is opgenomen in de APV op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat hier om organisaties die door een rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden zijn. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld zogenaamde ‘outlaw motor gangs’ (OMG), waarvan een aantal eerder door het openbaar ministerie verboden werd vanwege criminele activiteiten. Bijvoorbeeld hun logo’s, naam, kleding, spreuken en andere uitingen op motoren zijn dus verboden.  

Verbod op zwemmen in aangewezen openbare wateren

De nieuwe APV regelt dat het college openbare wateren kan aanwijzen waar zwemmen is verboden. En dat het college van dit verbod ontheffing kan verlenen. Verschillende politieke partijen pleitten voor het schrappen van dit voorgenomen verbod. Met een kleine meerderheid heeft de gemeenteraad besloten om het verbod toch op te nemen in de nieuwe APV.

Tot slot heeft de gemeenteraad aangegeven om overbodige regelgeving zo spoedig mogelijk uit de APV te willen halen.