Volgende stap op weg naar woningbouw ‘Bolwerk Klundert’

Geplaatst: 22-12-2021

Groen licht voor het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ en dus start deze maand de volgende fase op weg naar de bouw van woningen op deze historische plek. De gemeente Moerdijk start de verkoopprocedure om een marktpartij te selecteren die de grond koopt en er straks gaat bouwen.

Op de braakliggende locatie op de hoek van de Westerstraat en de Oliemolenstraat is ruimte voor maximaal 40 woningen. Alle woningtypen zijn mogelijk maar de voorkeur gaat uit naar levensloopbestendige woningen. Bij de nieuwbouw moet onder andere rekening worden gehouden met het woongenot van omwonenden en de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven. “We vinden het verder belangrijk dat de bebouwing past bij de cultuurhistorische waarde van de locatie en dat er in het ontwerp ruim aandacht is voor duurzaamheid”, licht wethouder Danny Dingemans toe. 

Planning

Marktpartijen krijgen de gelegenheid om een verzoek tot deelneming in te dienen, waarna maximaal vijf partijen worden geselecteerd. Die krijgen daarna de kans hun visie op de herontwikkeling van de locatie inclusief een uitgewerkt ontwerp en grondbod in te dienen. De beste inzending op basis van de verhouding prijs-kwaliteit wint. Naar verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022.