Voorontwerp bestemmingsplan Olavstraat Zevenbergschen Hoek ter inzage

Geplaatst: 9-12-2021

Op het perceel Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek bevindt zich op dit moment een bedrijfslocatie. Het plan van Zwaluwe Ontwikkeling is om op haar eigen bedrijfsterrein 14 appartementen en zes grondgebonden woningen te realiseren. De afgelopen periode is deze beoogde ontwikkeling nader uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vertaald in het bestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek”. Komende donderdagmiddag wordt de locatie-ontwikkelingsovereenkomst (LOO) hiervoor ondertekend tussen Zwaluwe en de gemeente. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan weer een stap dichterbij gekomen.  

Voorontwerp bestemmingsplan

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld en vanaf 9 december 2021 ligt het plan gedurende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het stuk inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Zevenbergen. Ook zijn de stukken digitaal in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan gedurende deze periode inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk of via info@moerdijk.nl. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan start de planologisch procedure.

Meer glans

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 14 appartementen en zes grondgebonden woningen in Zevenbergschen Hoek mogelijk. Op de locatie is het plan om een appartementsgebouw met veertien appartementen voor senioren te gaan bouwen en een rij met zes woningen voor starters of kleine gezinnen. Vooral naar seniorenappartementen is in Zevenbergschen Hoek veel vraag.

”Dit plan geeft het dorp meer glans naast de andere woningbouwprojecten die in uitvoering zijn of starten. Er is veel vraag naar woningen in Zevenbergschen Hoek. Het dorp is vanwege de ligging en de bereikbaarheid in trek”, licht wethouder Désirée Brummans toe.

Voormalige locatie Zwaluwe Bouw 

“Een mooie plaats waar wij meer dan 25 jaar met ons bedrijf  prettig gehuisvest zijn geweest. Trots zijn we om hier voor de inwoners van Zevenbergschen Hoek 14 levensloopbestendige appartementen en 6 eengezinswoningen te mogen ontwikkelen en te bouwen. Dit in een prettige samenwerking met de gemeente Moerdijk”, zegt Gerard van Beek directeur van Zwaluwe Ontwikkeling.

Informatieavond

Vanwege de opnieuw aangescherpte corona-\regels is het niet mogelijk om een informatiemoment op locatie te organiseren daarom vindt er een digitale bijeenkomst op dinsdag 14 december om 18.00 uur. Tijdens deze digitale bijeenkomst presenteert initiatiefnemer Zwaluwe Ontwikkeling het schetsontwerp, lichten zij het bestemmingsplan en de vervolgprocedure kort toe. 

De digitale bijeenkomst is bij te wonen door te registeren via de link op de website van Zwaluwe,  onder woningaanbod, herontwikkeling Olavstraat te Zevenbergschen Hoek. Wanneer u op de link klikt, krijgt u na registratie, ongeveer binnen 5 minuten, de definitieve deelnamelink in uw persoonlijke e-mail toegestuurd. Wij vragen belangstellenden tijdig te registreren, zodat de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 december om 18.00 uur tijdig kan beginnen.

Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.