Nieuws februari 2021

Nieuws februari 2021

maandag 1 maart 2021

Woningzoekenden, arbeidsmigranten en een krappe huizenmarkt. Hoe lossen we dat op? Dat kan...alleen samen. Met woningbouwcorporaties, ondernemers, gemeente en u! Meld u aan voorde eerste avond op......

vrijdag 26 februari 2021

De enige supermarktvoorziening in het dorp Moerdijk blijft behouden. De gemeente heeft het pand aan de Grintweg 44 pas geleden gekocht en gaat de huur aan de uitbater van de buurtsuper voortzetten.......

woensdag 24 februari 2021

De oplettende weggebruiker had het misschien al opgemerkt: door heel de gemeente zijn bij verschillende wegen waarschuwingsborden geplaatst vanwege slecht wegdek. Dit is ontstaan vanwege vorstschade......

dinsdag 23 februari 2021

In Moerdijk werken zo’n 4.600 arbeidsmigranten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en zijn onze nieuwe inwoners. Maar hoe kunnen we zorgen dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en......

maandag 22 februari 2021

Waterwijk Fijnaart wordt in fases ontwikkeld. Alle kavels van fase 1 en 2 zijn (voorlopig) verkocht of gereserveerd. In totaal gaat het in de eerste twee fases om 40 woningen. Vanwege de grote belangstelling......

donderdag 18 februari 2021

Starters op de Moerdijkse koopwoningmarkt kunnen al 12 jaar een lening aanvragen bij de gemeente. Sinds eind 2019 geldt de regeling ook voor starters van buiten de gemeente Moerdijk. Om starters een......

woensdag 17 februari 2021

Dit jaar stopt burgemeester Jac Klijs. De gemeenteraad van Moerdijk is dus op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op 9 februari 2021 sloot de inschrijftermijn. De provincie maakte vandaag bekend dat er......

woensdag 17 februari 2021

Op 17 februari voert Shell Moerdijk werkzaamheden uit aan een van de fabrieken. Tijdens deze werkzaamheden vervangt en verbetert Shell apparatuur om de kans op herhaling van het fakkelincident van......

woensdag 17 februari 2021

Ontmoeting en levendigheid zijn belangrijk voor de toekomst van Fijnaart en het dorpshart is daarbij dé plek. Het dorpshart moet wel aantrekkelijker en gezelliger worden. Een dorpshart waar je graag......

woensdag 17 februari 2021

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. In een nieuwe wet......

dinsdag 16 februari 2021

We zijn met het ontwerpbestemmingsplan weer een stap verder met het project Bult van Pars. Dat betekent dat we weer iets dichter bij het einddoel zijn gekomen: een locatie met woningbouw voor onze......

dinsdag 16 februari 2021

Langs de A16 bij knooppunt Klaverpolder bouwt Vattenfall Windpark Klaverspoor. In 2022 moeten de zes windmolens van Windpark Klaverspoor de eerste stroom leveren...

maandag 15 februari 2021

Eind februari valt de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen weer op de mat of in uw berichtenbox van de overheid. Op de brief staat ook de WOZ- waarde van onroerende......

vrijdag 12 februari 2021

Als het inderdaad gaat dooien zoals nu wordt verwacht, kan dinsdag 16 februari de afvalinzameling van gft-, plastic en papierafval weer worden hervat....

donderdag 11 februari 2021

Gemeente Moerdijk heeft archeologisch vooronderzoek laten doen op de locatie Steenweg 43 en 45. Daaruit blijkt dat op deze locaties mogelijk resten van het historische klooster in de bodem aanwezig......