Regionale Energiestrategie West-Brabant klaar

Geplaatst: 3-2-2021

De regio West-Brabant gaat tot 2030, 2,0 TWh (terawattuur) duurzame energie opwekken. Dat staat in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Hierin staan de duurzame energie-ambities tot 2030. De regio draagt zo substantieel bij aan de landelijke opgave voor duurzame energie. De RES beschrijft keuzes en randvoorwaarden van de 16 gemeenten in West-Brabant, de provincie en het Waterschap. West-Brabant wil dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners, met oog voor innovatie en zorgvuldig gebruik van de ruimte.

Deze strategie is het resultaat van een samenwerking van gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder. Zij blijven de komende jaren samenwerken bij de uitvoering en bij de tweejaarlijkse actualisatie. In de RES staan met name afspraken over hoe en waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, over de beschikbaarheid van duurzame warmte en over de uitbreiding van energie-infrastructuur. Nu de RES door de regio is afgerond gaat deze naar de overheden in de regio ter besluitvorming. Naar verwachting ligt er in april een besluit en kan de RES 1.0 worden aangeboden aan het Rijk.

Zon op dak is het belangrijkst

De belangrijkste bronnen van duurzame elektriciteit de komende jaren zijn zon- en windenergie. Een groot deel van de nieuwe opgave (0,7 TWh) zal worden opgewekt met zonnepanelen op daken (475 hectare of 675 voetbalvelden), een kleiner deel met zonneparken (300 hectare) en 9 tot 12 extra windturbines. Deze verdeling past bij het streven naar het behoud van de kwaliteit van natuur en landschap. De projecten en plannen zijn evenwichtig verdeeld over de gemeenten in de regio. Daarnaast is er ook aandacht voor innovatieve technieken.

Inwoners: landschap is belangrijk

Ruim 2.300 inwoners van West Brabant gaven in een internetconsultatie aan veel waarde te hechten aan het Brabantse landschap.

Greetje Bos, voorzitter stuurgroep RES West-Brabant: ‘We zijn met z’n allen zuinig op het Brabantse landschap. Veel mensen zijn positief over zonnepanelen op daken. Mensen snappen ook de keuze voor windturbines in clusters en vinden het belangrijk dat zij meeprofiteren in de opbrengst van nieuwe zonne- of windparken. Deze RES sluit daar goed op aan. We zien ook dat ‘van het aardgas af’ voor veel mensen nog abstract is. Er zijn nog veel vragen over wat het aanpassen van je eigen woning gaat kosten en over de energierekening. De verschillende gemeenten in de regio maken momenteel een visie op warmte. Komend jaar zal daarover veelvuldig worden gesproken, natuurlijk ook met inwoners. Wij verwachten daarnaast van het Rijk regelgeving en financiering, zodat we de Energietransitie ook daadwerkelijk samen vorm kunnen geven.’

Désirée Brummans, wethouder Moerdijk: ‘De regio verwacht ook een rol voor warmtenetten richting 2050. Eén van de oplossingen die we onderzoeken is de mogelijkheid om restwarmte afkomstig van het haven- en industrieterrein Moerdijk beter te gebruiken. Aan de hand van pilots onderzoekt West-Brabant de beste oplossingen voor het winnen van warmte uit de zon, water of bodem (zonthermie, aquathermie en geothermie).’

Landelijke opgave

De Regionale Energiestrategie volgt uit het landelijke Klimaatakkoord. Hierin spraken Rijk, provincies, water-schappen en gemeenten af om 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en om de warmte-voorziening in de gebouwde omgeving te verduurzamen. De 30 energieregio’s kijken naar wat er mogelijk is en presenteren voor juli dit jaar hun plannen. West-Brabant presenteert als tweede regio haar RES 1.0.

Webinar

Op 10 februari houdt de regio West-Brabant een gratis webinar. In een afwisselend programma lichten bestuurders en deskundigen toe wat er precies in de RES staat. Vragen kunnen worden gesteld via de chat. Meer informatie via: http://bit.ly/res-webinar10-02