Energieprogramma Moerdijk vastgesteld

Geplaatst: 25-6-2021

Als gemeente heeft Moerdijk een rol en verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering. Om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelen uit het nationale Klimaatakkoord heeft Moerdijk daarom een eigen Energieprogramma opgesteld. De gemeenteraad stelde het vast op 17 juni. Het geeft aan hoe Moerdijk in wil zetten op duurzame energie en hoe de gemeente dat samen met anderen vorm gaat geven.

De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. “Deze energietransitie is van ons allemaal. Om duurzaamheidsprojecten uit te voeren en doelstellingen te behalen, werken we daarom samen met inwoners, organisaties en landelijke en regionale overheden”, vertelt wethouder Désirée Brummans. “Het Energieprogramma is ook samen met inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente gemaakt. Voor de sectoren Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit hebben we de lokale opgaves en doelen beschreven.” 

Leidende principes

In het Energieprogramma staan ook leidende principes. “Die helpen om in onze lokale bijdrage aan de energietransitie richting te houden en een consequente beleidslijn te volgen. Alle initiatieven in de Moerdijkse energietransitie worden daaraan getoetst.” Er zijn er vijf geformuleerd:

  1. We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie.
  2. We werken aan de energietransitie vanuit lokaal draagvlak en initiatief, zonder daarbij de noodzaak van klimaatactie uit het oog te verliezen.
  3. We zetten in op bewezen technologieën en bieden ruimte voor innovaties.
  4. We benaderen de energietransitie als onderdeel van een maatschappelijke transitie.
  5. We doen het samen en geven zelf het goede voorbeeld.

Volgende stap

De volgende stap is dat Moerdijk op sectorniveau afspraken maakt om concreet aan de slag te gaan. “Onder regie van de gemeente werken we dat de komende periode samen met onze partners uit in zogenaamde Moerdijkse Energiedeals. Zo vertalen we de doelen uit het nationale Klimaatakkoord naar acties in Moerdijk.”

Meer weten?

Kijk op https://www.moerdijk.nl/energieprogramma. Daar is ook het vastgestelde Energieprogramma te downloaden.