Denk mee over het Energieprogramma Moerdijk

Geplaatst: 2-3-2021

De gemeente Moerdijk maakt zich sterk tegen klimaatverandering. De gemeente zet in op schone en duurzame energiebronnen zoals zon en wind, aardgasvrije wijken en schoon vervoer. Zo dragen we bij aan de klimaatdoelen uit het nationale Klimaatakkoord. In het Energieprogramma Moerdijk staat onze visie op duurzame energie verwoord.

Ook schetst het Energieprogramma hoe we de energietransitie samen met onze inwoners en bedrijven willen laten slagen. De eerste versie van het Energieprogramma is bijna gereed. Wij nodigen iedereen van harte uit om samen de puntjes op de i te zetten. Ook is er de mogelijkheid om met de gemeente over het Energieprogramma in gesprek te gaan. Op 10 maart organiseren we een online sessie met de wethouder en de betrokken medewerkers.

Wethouder Désirée Brummans: “De afgelopen maanden hebben we met een brede groep mensen het concept Energieprogramma Moerdijk opgesteld. Onder andere Energiek Moerdijk en Stichting Energietransitie Moerdijk dachten mee. Maar ook partijen als het Havenbedrijf, Enexis, Woonkwartier, Fijn Wonen en ZLTO en natuurlijk medewerkers van de gemeente Moerdijk. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat álle Moerdijkers nu kunnen meedenken over het programma. De energietransitie is immers van ons allemaal. Daarom roepen we iedereen op om het programma te lezen en erover na te denken. Heeft u aanvullingen? Laten we kansen liggen of heeft u andere goede voorbeelden? Wij horen graag van u”.

Reageren tot 14 maart 2021

Het concept Energieprogramma vindt u op moerdijk.nl/energieprogramma. U kunt reageren tot 14 maart door een mail te sturen naar klimaat@moerdijk.nl onder vermelding van: Energieprogramma.

Online sessie op 10 maart 2021

Wilt u er verder over doorpraten? Op 10 maart organiseren we van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur een online sessie met de wethouder en betrokken medewerkers van de gemeente. Belangstelling voor deze digitale chatsessie? Meld u dan aan via klimaat@moerdijk.nl. Enkele dagen vóór de bijeenkomst ontvangt u een link van ons.