Ferd Grapperhaus bezoekt Moerdijk

Geplaatst: 4-3-2021

Foto gemaakt door Krijn ten Hove / Moerdijkse Bode

Woensdag 3 maart bezocht demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus Moerdijk. Burgemeester Jac Klijs en wethouder Désirée Brummans spraken met hem over de aanpak van ondermijning in de zeehaven van Moerdijk. Ook kwam de begeleiding van boten op het Hollands Diep aan de orde. De concrete afspraak? Nog vóór de zomer organiseert de gemeente een bijeenkomst om verder te praten over een landelijke aanpak ‘maritieme veiligheid zeehavens’.

Eind 2018 was Grapperhaus ook in Moerdijk. Dat bezoek vloeide toen voort uit een brief die burgemeester Jac Klijs aan de minister stuurde. Daarin vroeg hij aandacht voor het probleem met de Albanese inklimmers bij parkeerplaats Streepland langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek. In de brief legde hij ook de link met de zeehaven Moerdijk en de mogelijke rol van de haven in de smokkel van onder andere drugs en andere vormen van ondermijnende criminaliteit. Destijds maakte de minister bekend dat Moerdijk in 2019 van start zou gaan met een campagne Meld Misdaad Anoniem. Verder zegde het ministerie van Justitie en Veiligheid aan Moerdijk een bijdrage van 75.000 euro toe om een ondermijningsbeeld van de zeehaven Moerdijk te maken ter versterking van de integrale aanpak van de criminaliteit.

Foto gemaakt door Krijn ten Hove / Moerdijkse Bode

Ruim twee jaar later maakten de bestuurders de balans op: wat is er gebeurd en wat moet nog verder van de grond komen?

  • De inklimmersproblematiek (mensen van met name Albanese afkomst die in Moerdijk probeerden als verstekeling met een truck mee te kunnen naar Engeland) is sinds 2019 bij parkeerplaats Streepland bij de A16 vrijwel nihil. De zeer intensieve en stevige handhaving heeft mede haar vruchten afgeworpen.
  • Medio 2019 is een ondermijningsbeeld voor de zeehaven opgeleverd.
  • Aansluitend daarop deed TNO onderzoek naar criminaliteit in de zeehavens van Zeeland en Brabant.
  • Er is een uitvoeringsplan Zeehavens Zeeland-Brabant opgeleverd. Dat zet onder andere in op een veilig haventerrein, het beïnvloeden van integer gedrag en het vergroten van meldingsbereidheid van havenmedewerkers.
  • De MMA-campagne heeft zowel in de zeehaven als in de rest van de gemeente een behoorlijk aantal interessante meldingen opgeleverd. Daardoor konden onder andere hennepkwekerijen en een xtc-lab worden opgerold. 

De Moerdijkse bestuurders vroegen aandacht aan de demissionair minister voor onder andere de volgende punten:

  • De verbetering van de veiligheidssituatie op het Hollandsch Diep. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van de gemeente Moerdijk en haar veiligheidspartners aan beide zijden van het water. Door het ontbreken van de basisvoorziening walradar en verkeersbegeleiding, wordt er onnodig risico gelopen. 
  • Ontgassen op het Hollandsch Diep.
  • Voldoende menskracht voor analyse en opsporing
  • Aandacht voor de export van synthetische drugs via onze zeehavens.
  • Meer sturing op een landelijke aanpak ‘maritieme veiligheid zeehavens’ om zo beter een vuist te kunnen maken tegen de georganiseerde criminaliteit, maar ook andere veiligheidsissues die typerend zijn voor de zeehavens. Daar zouden in ieder geval de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Veiligheid en Justitie bij betrokken moeten zijn. Maar ook het departement Financiën, de gemeentes met een zeehaven en diensten zoals de douane, politie, Koninklijke Marechaussee, Omgevingsdiensten, en IL&T.  Zo’n samenwerking zou in de ogen van de Moerdijkse bestuurders verder kunnen gaan dan alleen de klassieke aanpak van ondermijning gericht op drugs. Maar ook aandacht moeten hebben voor bijvoorbeeld milieucriminaliteit, witwassen via vastgoed, synthetische drugs (handel in grondstoffen, productielocaties, export buiten EU) en mensenhandel (verstekelingen).

Nog vóór de zomer komt Grapperhaus terug naar Moerdijk om verder te praten over een landelijke aanpak maritieme veiligheid zeehavens. Met die toezegging eindigde het korte bezoek van de minister.