Havenfront in Willemstad houdt huidige bestemming

Geplaatst: 16-3-2021

Het Havenfront, het braakliggend terrein aan de Lantaarndijk in Willemstad, behoudt nu de toeristisch recreatieve bestemming. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Er is op dit moment geen maatschappelijk draagvlak voor het wijzigen van de huidige toeristisch recreatieve bestemming in woningbouw.

“Draagvlak is altijd het uitgangspunt van het college geweest”. Aan het woord is wethouder Désirée Brummans. “De gemeente was bereid om de functie van het gebied te wijzigen als de inwoners van Willemstad daar achter staan. Dat was voor ons een voorwaarde om mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.”

Medio 2020 bleek dat de ontwikkelende partij en de stadstafel (namens de inwoners van Willemstad) geen overeenstemming kregen over een plan voor het gebied. De visies lagen te ver uiteen, voornamelijk vanwege het aspect woningbouw. “Als gemeente hebben we in de rol van intermediair nog een laatste poging ondernomen om de partijen bij elkaar te krijgen. Ook hebben we de inwoners van Willemstad gevraagd naar hun mening over de ontwikkeling van het gebied. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid de voorkeur geeft aan een toeristisch recreatieve invulling. Op basis daarvan hebben we als college besloten om nu niet mee te werken aan een wijziging van de bestemming.”, aldus wethouder Brummans.

Betekent dit dat het perceel nu braak blijft liggen? “Dat hoeft niet. Binnen het huidige bestemmingsplan is een combinatie van toerisme en recreatie zonder meer mogelijk. Natuurlijk geldt de gebruikelijke vergunningsprocedure. Wij kijken uit naar een mooi plan. Daarmee kunnen we de toeristisch recreatieve zone langs het Hollands Diep afronden en krijgt Willemstad de entree die ze verdient.”, aldus de wethouder. Zij sluit af: “Mocht zo’n plan gepaard gaan met bijvoorbeeld beperkte woningbouw én de inwoners van Willemstad staan erachter, dan zijn wij bereid om er weer naar te kijken.”