Online Informatieavond over 380kV voor gemeenteraad én inwoners

Geplaatst: 1-3-2021

Het ministerie is klaar met het voorontwerp-Rijksinpassingsplan voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. Die lijn gaat van Zeeland naar Tilburg lopen en komt ook door onze gemeente. De verbinding is nodig omdat de bestaande verbinding vol zit (maximale capaciteit). Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan.

In het Rijksinpassingsplan staat onder andere uitgelegd waar de lijn precies komt en hoe het plan wordt uitgevoerd. Maar ook wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld water, milieu en economie. Het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan is nu klaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met TenneT een toelichting geven tijdens een online-informatiebijeenkomst op woensdag 3 maart 2021 om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd speciaal voor raadsleden, maar is te volgen voor iedereen die belangstelling heeft.

Aanmelden is niet nodig, u de bijeenkomst volgen via https://moerdijk.raadsinformatie.nl/live. Komt het tijdstip u niet uit? Dan kunt u de bijeenkomst later ook terugkijken via https://moerdijk.raadsinformatie.nl/.  

Vervolg

In april spreekt de gemeenteraad over de reactie van Moerdijk op het voorstel. Daarna sturen wij onze reactie naar de minister. Die verwerkt de reacties en daarna wordt het ontwerp-Inpassingsplan ter inzage gelegd. Op dat ontwerpplan mag iedereen, dus ook de gemeente en elke inwoner, een zienswijze indienen. Deze ronde start vermoedelijk pas in de 2e helft van 2021. Op www.zuid-west380kv.nl/oost leest u meer over de noodzaak van deze verbinding