Het was een eer om uw burgemeester te mogen zijn

Geplaatst: 31-5-2021

M’n laatste Moerdijkse lintjesregen, de laatste kranslegging in het kader van Dodenherdenking: in mijn laatste weken als burgemeester van Moerdijk kon ik gelukkig nog net mijn bijdrage te leveren aan een paar van die mooie tradities waarvan Moerdijk er zoveel heeft. Het deed me ook beseffen hoe jammer het is dat ik juist in m’n laatste jaar veel minder mensen écht heb kunnen ontmoeten, want dat heb ik altijd het belangrijkste én mooiste van m’n functie gevonden. Hetzelfde geldt voor écht afscheid van u nemen. Normaal doen we dat tijdens een receptie, maar de nog geldende coronamaatregelen maken dat helaas onmogelijk. Het is niet anders.

Misschien wel de meest gestelde vraag in de afgelopen weken was waar ik trots op ben. Dat is natuurlijk niet één ding. Ik ben blij dat de veiligheid in Moerdijk goed op orde is. Maar ik ben ook trots op zoveel goede mensen die in de gemeentelijke organisatie werken. En ik vind het geweldig om te zien hoe dorp Moerdijk zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Van ‘dorp zonder toekomst’, zoals het ooit werd genoemd, tot een dorp waar de inwoners weer vertrouwen hebben in de toekomst. En in de overheid. Een mooi en hoopgevend voorbeeld in een tijd waarin het wantrouwen van ‘de burger’ in de overheid eerder groter dan kleiner wordt.

Absoluut geen standaardgemeente

Het mooie van Moerdijk vind ik dat het absoluut geen standaardgemeente is, voor zover die al bestaat natuurlijk. Aan de ene kant is Moerdijk de gemeente met het industrieterrein en de zeehaven, en de daarbij behorende economische- en veiligheidskwesties. Maar Moerdijk is ook de gemeente met een hecht en uitgebreid verenigingsleven en heel veel vrijwilligers die de Moerdijkse gemeenschap op allerlei manieren ondersteunen. Wat dat betreft heb ik in deze coronacrisis ontzettend veel hartverwarmende initiatieven gezien. ‘Moerdijk doet er toe’ heb ik vaak gezegd, en zo is het gewoon, op alle vlakken.

Ik wens u het beste!

Ik ben dan wel uit m’n functie, maar ik ben niet weg uit Moerdijk. Ik blijf wonen in Zevenbergschen Hoek. Wie weet komen we elkaar dus nog eens tegen. Ik wens u in elk geval het beste! En ik wil iedereen bedanken voor alle mooie en bijzondere afscheidsboodschappen en – wensen die ik heb ontvangen. Het was een eer om uw burgemeester te mogen zijn.

Jac Klijs