Jac Kijs benoemd tot ereburger van Moerdijk

Geplaatst: 27-5-2021

Bij zijn afscheid is burgemeester Jac Klijs benoemd tot ereburger van Moerdijk. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Bert Schreuders reikte de bijbehorende onderscheiding donderdagmiddag uit tijdens een buitengewone raadsvergadering. Klijs is de tweede inwoner van Moerdijk die deze eretitel krijgt.

Jac Klijs volgde in 2011 waarnemend burgemeester Jan Mans op. In januari van dat jaar had de grote brand bij Chemie-Pack plaatsgevonden. Jac Klijs maakte vooral werk van het vergroten van de veiligheid op industrieterrein Moerdijk. Zo werd er een brandweerkazerne op het terrein gerealiseerd. Dit is het resultaat van een unieke Publiek-Private Samenwerking. Jac Klijs speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming. Ook werden allerlei protocollen aangescherpt om beter voorbereid te zijn op soortgelijke rampen. Na de brand bij Chemie-Pack werd de gemeente Moerdijk nog een paar keer opgeschrikt door grote incidenten, zoals de explosies bij Shell in 2014 en grote branden in 2016 en 2018. Hierbij verliep de aanpak en de communicatie door alle geleerde lessen veel beter dan in 2011. Ook landelijk speelde Jac Klijs een rol op het gebied van veiligheid en zette hij Moerdijk daarmee op de kaart. Onder andere als voorzitter van het Landelijke Overleg Bevoegde Autoriteiten. Verder heeft Jac Klijs zich nadrukkelijk ingezet voor de leefbaarheid van het dorp Moerdijk met bijvoorbeeld het invoeren van de Moerdijkregeling, de komst van een nieuw gemeenschapshuis en een opgeknapt dorpshart. Daarmee keerden in het dorp Moerdijk de rust en het vertrouwen in de overheid terug. Naast zijn burgemeesterschap heeft Jac Klijs ook in regionaal verband steeds een actieve rol gespeeld en daarmee de gemeente een gezicht gegeven. Zo is hij onder andere lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, voorzitter van het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief en voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting lnkoopbureau West-Brabant.

Tweede ereburger

Bert Schreuders overhandigde Jac de bij het ereburgerschap horende erepenning in goud en een oorkonde. “Het is pas de tweede keer dat we deze onderscheiding toekennen. Hij is bestemd voor iemand die zich jarenlang, op zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze gemeente”, legt hij uit. “Met name voor zijn verdiensten op het gebied van veiligheid heeft de gemeenteraad besloten om Jac Klijs het Ereburgerschap van de gemeente Moerdijk toe te kennen.” Eerder ging voormalig raadslid Cees Huijssoon Jac Klijs voor toen hij in september 2020 postuum benoemd werd tot ereburger van Moerdijk.