Nieuwe ronde succesvol Moerdijks initiatief 'Samen in OnS Moerdijk’

Geplaatst: 18-5-2021

Sinds 2010 bezoeken we onze inwoners die 75 of 83 jaar zijn geworden, of inwoners van 55 jaar en ouder die hun partner onlangs hebben verloren. Dat is vooral in deze periode met de coronacrisis belangrijk. Vooral nu in deze tijd is het fijn om te weten hoe het met u gaat. Eenzaamheid voorkomen, dat is het doel van ‘Samen in OnS Moerdijk’. Binnenkort start een nieuwe ronde van dit succesvolle Moerdijkse initiatief.

Met het project “Samen in OnS Moerdijk” werken we met Surplus samen om onze inwoners te ondersteunen. Door de coronacrisis zijn huisbezoeken helaas niet mogelijk en vragen we of u een telefoongesprek op prijs zou stellen. Wij vinden het echter heel belangrijk om juist nu in deze bizarre tijd aandacht te hebben voor onze inwoners. Hiermee willen we de mensen graag extra aandacht geven die het nu zo hard nodig hebben en hen ondersteunen waar mogelijk. Samen bespreken we dan een aantal onderwerpen die te maken hebben met het welzijn. Wij zijn namelijk erg benieuwd hoe het met u gaat en of u zich redt in deze bijzondere tijd. Ook kunnen er vragen gesteld worden over regelingen en voorzieningen die voor u van belang kunnen zijn. En indien nodig kunnen we u de weg wijzen naar instanties die u verder kunnen helpen.

In het kort

  • In deze ronde van ‘Samen in OnS Moerdijk’ wordt vanwege de coronacrisis telefonisch contact opgenomen met ouderen in de gemeente Moerdijk om te informeren hoe het  met hen gaat en of zij zich redden in deze bijzondere tijd.
  • Moerdijkers die 75 of 83 jaar worden, ontvangen binnenkort een brief met de vraag of zij telefonisch contact wensen. Dit geldt ook voor mensen van 55+ die kortgeleden hun partner verloren. 
  • Met ‘Samen in OnS Moerdijk’ wil de gemeente de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Positieve reacties

De afgelopen jaren was er veel animo voor het aanbod. Ouderen stellen de huisbezoeken erg op prijs, blijkt uit de respons en evaluaties. Daarom zet de gemeente het project structureel in. Wethouder Eef Schoneveld: “Het is een mooi voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak heel doeltreffend werkt.

Vervolg

In de volgende ronde hopen we weer dat een huisbezoek mogelijk is, maar dit zal afhangen van de huidige voorzorgmaatregelen rondom het coronavirus. Voor nu zullen we onze uiterste beste doen om in de huidige situatie met de beschikbare middelen het initiatief voort te zetten. Dit initiatief wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente en Surplus. 

Heeft u vragen?

 Heeft u specifiek vragen over ‘Samen in OnS Moerdijk, dan kunt u terecht bij Margot  Eekhout, coördinator van het project en is bereikbaar van maandag t/m woensdag via telefoonnummer 06-23207523.

Voor alle overige vragen vanuit inwoners, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers hebben we vanwege het coronacrisis het Meldpunt voor hulp, zorg en ondersteuning geopend. Voorbeelden van vragen zijn bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor de inwoner niet meer kan beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in zijn woonomgeving kan functioneren of financieel in de knel komt. Het Meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur via 0168 373 970.