‘Het leven van mensen met dementie zo prettig mogelijk maken’

Geplaatst: 26-11-2021

Op donderdag 25 november jl. kreeg mevrouw Engelen uit handen van Eef Schoneveld, wethouder in de gemeente Moerdijk, de Sociale Benadering Dementie krant uitgereikt. In deze krant geeft Surplus meer informatie over deze andere manier van omgaan met mensen met dementie. Verhalen en interviews van medewerkers, bewoners en andere betrokkenen laten zien hoeveel deze andere benadering betekent.

De wethouder nam ook de tijd om coronaproof een kopje koffie te drinken met bewoners, naasten en de leden van het sociaal benaderingsteam Mauritshof: Anja, Anneke en Jantine, Jeroen Straatman (Tao of Care) en beleidsadviseur Ingrid de Groot. Hij gaat ook in gesprek met Kees en zijn vrouw. Kees komt elke dag op bezoek bij zijn vrouw in Mauritshof. Het betreft niet alleen de mens met dementie, maar ook zijn/haar naaste. Ontvangt de naaste ook de ondersteuning die hij nodig heeft? Het onderwerp dementie gaat de wethouder aan het hart: ”De cijfers liegen er niet om: inmiddels heeft één op de vijf mensen dementie en dat aantal zal de komende decennia alleen nog maar explosief stijgen. Hét medicijn dat dementie kan genezen is er helaas nog niet. We kunnen de achteruitgang en symptomen wel remmen of behandelen. Dus blijft het belangrijk dat we met alternatieve vormen van behandeling proberen het leven van mensen met dementie zo prettig mogelijk te maken met als uitgangspunt wat mensen nog wel kunnen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Sociale Benadering Dementie.” 

Lees hier de digitale krant over Sociale Benadering Dementie bij Surplus.

Positieve ervaringen

Ingrid de Groot vult aan: “Surplus is volop bezig met deze andere manier van omgaan met mensen met dementie. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Geweldig natuurlijk, want zo kunnen straks hopelijk nog meer mensen met dementie, hun naasten en de professionals die hen   ondersteunen, profiteren van deze vorm van benadering. In de nu uitgebrachte krant staan bijzondere verhalen en interviews vanuit de praktijk. Er wordt volop geleerd en de voorbeelden maken duidelijk hoe waardevol het is de zaken net even anders aan te pakken.”

Kees, de partner van een bewoonster van Mauritshof, nam het woord en vertelde dat hij heel erg tevreden is over de omgang en verzorging van zijn vrouw in Mauritshof: “Het voelt als een verlengstuk van thuis”. Kees voelt zichzelf en zijn vrouw ondersteund in een warme omgeving. “Ons leven is veranderd, maar gaat zoveel mogelijk door op dezelfde manier, maar dan in een andere vorm. Wanneer het thuis echt niet meer lukt wordt door de medewerkers van Mauritshof een stuk van de zorg en de zorgen overgenomen.”

Zie de mens

De uitgangspunten van de Sociale Benadering dementie zijn ontwikkeld door Tao of Care, onder leiding van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The. Het is een andere manier om met dementie om te gaan; door de mens te zien en niet alleen de dementie. Mensen met dementie worstelen met dementie als ziekte, maar vooral met de indirecte gevolgen ervan. Zo geven mensen met dementie aan dat hun omgeving anders op hen reageert na een diagnose. Ook is het opnieuw invulling geven aan sociale rollen, zoals partner of ouder, lastig. Daarbij heeft dementie gevolgen voor het zelfvertrouwen en roept het zingevingsvragen op. Door een andere benadering groeit het zelfvertrouwen, herstelt de eigen identiteit en worden allerlei sociale situaties makkelijker. Nieuwsgierig geworden naar de krant? Kijk dan op surplus.nl

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van welzijn, wonen, thuiszorg en behandeling. De Mauritshof in Klundert is een eigentijds wooncomplex met 53 huurappartementen en drie woongroepen. Deze kamers zijn geschikt voor mensen met een intensieve zorgvraag, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie. Kijk voor meer informatie op surplus.nl.