Moerdijkers tevreden met hun leven en buurt; graag meer aandacht voor openbare ruimte en kansen om eigen ideeën te realiseren

Geplaatst: 19-11-2021

Moerdijkers waarderen de buurt waarin ze wonen gemiddeld met het rapportcijfer 7.9. Inwoners van Willemstad zijn het meest tevreden: zij geven hun buurt een 8.2. Dat blijkt uit de Inwonerspeiling die de gemeente Moerdijk eerder dit jaar uitvoerde. Andere uitkomsten: inwoners zijn, ondanks de coronacrisis, tevreden met hun leven. De waardering voor zorg en welzijn in Moerdijk en de relatie met de gemeente blijft vergeleken met het vorige onderzoek ongeveer gelijk (respectievelijk een 6.6 en 6.2). Inwoners geven de gemeentelijke dienstverlening een 6.6 en maar liefst 87% vindt klimaatadaptatie in de gemeente belangrijk. Een aantal verbeterpunten: Moerdijkers zijn minder te spreken over de kwaliteit van de openbare ruimte en willen meer ruimte om eigen ideeën en initiatieven te realiseren.

Ruim 14.000 inwoners van Moerdijk ontvingen eerder dit jaar een uitnodiging om deel te nemen aan de tweejaarlijkse Inwonerspeiling. Met dit onderzoek wil de gemeente in beeld brengen hoe Moerdijkers denken over hun buurt en de (dienstverlening van de) gemeente. De Inwonerspeiling wordt elke twee jaar gehouden. Zo kan de gemeente uitkomsten vergelijken, trends signaleren en waar nodig samen met inwoners en organisaties aan de slag gaan met verbeteracties. 2.357 inwoners vulden de vragenlijst volledig in; een respons van 16%.

“Nog steeds werk aan de winkel”

“Een aantal mooie resultaten, maar ook een aantal uitkomsten waaruit blijkt dat er nog steeds werk aan de winkel is”, reageert wethouder Jack van Dorst. “Mooi natuurlijk dat veel inwoners prettig wonen in hun buurt. Juist ook omdat we in de afgelopen coronaperiode meer dan ooit aangewezen waren op die eigen woonomgeving. Maar de uitkomsten laten ook zien dat inwoners veel verbeterpunten zien wat betreft de kwaliteit van de openbare ruimte, die natuurlijk ook onderdeel is van die eigen woonomgeving. Dat is overigens geen verrassende uitkomst. We weten zelf ook dat we daar nog veel moeten doen. En daar zijn we ook al mee bezig, we kijken bijvoorbeeld samen met onze aannemers, die werken in die openbare ruimte, hoe we toch de afgesproken kwaliteitsniveaus kunnen behalen.”

“Meer dan ooit actueel”

“Ander belangrijk punt is de ruimte voor mensen om met eigen initiatieven aan de slag te kunnen. Die ligt in het verlengde van de relatie tussen inwoners en de gemeente, altijd broos en nu meer dan ooit actueel in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid in het algemeen lager is dan ooit. Met bijvoorbeeld onze stads- en dorpstafels werken we daar al hard aan. Maar we zijn er dus nog niet. We zullen nog adequater moeten reageren op initiatieven uit de samenleving en helder communiceren wat wel en niet mogelijk is. Maar ook door in ons dagelijks werk steeds waar mogelijk inwoners en organisaties erbij te betrekken en informeren wanneer dat mogelijk is.”

Lees hier het volledige rapport: iBabs Online