Ontmoet elkaar online op www.gebiedsplannen.nl

Geplaatst: 17-11-2021

Meedenken en meepraten over zaken die spelen in uw dorp of stad? Het laatste nieuws over uw woonplaats overzichtelijk bij elkaar? Het kan sinds dit jaar allemaal op dé online ontmoetingsplek voor en door inwoners: www.gebiedsplannen.nl.

Met www.gebiedsplannen.nl wil de gemeente Moerdijk u als inwoner een platform bieden waar u informatie kunt vinden over uw eigen woonomgeving, maar ook om zelf zaken te regelen en initiatieven te ontplooien voor het verbeteren van de leefbaarheid. Moerdijk kent natuurlijk al de dorps- en stadstafels. Elk van onze tien dorpen en stadjes, plus het buitengebied, heeft een eigen ‘tafel’. Zo’n dorps- of stadstafel bestaat uit een groep inwoners die samen met onder andere gemeente, politie, woningbouworganisaties, jongerenwerk en Surplus de onderwerpen bespreekt die voor hun stad of dorp belangrijk zijn en zaken probeert te realiseren. Met gebiedsplannen.nl is er een extra mogelijkheid om op de hoogte te blijven van zaken die spelen in uw woonplaats. Maar ook om online met anderen te praten over die zaken. Ook vindt u er verslagen van de bezoeken van de afvaardiging van het gemeentebestuur aan de Moerdijkse dorpen en stadjes, om met de inwoners de lokale democratie te bespreken.

Zelf meewerken?

Heeft u zelf ideeën over www.gebiedsplannen.nl? Of vindt u het leuk om mee te werken aan de website? Stuur dan een email naar: gebiedsplannen@moerdijk.nl.