Waterschap en gemeente tekenen overeenkomst: Onderhoud en beheer haven Zevenbergen goed geregeld

Geplaatst: 12-10-2021

De nieuwe haven van Zevenbergen zorgvuldig beheren en onderhouden: dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk vorige week hebben ondertekend.

De overeenkomst regelt het beheer en onderhoud van de Zevenbergse haven, maar ook van zaken als de bruggen, kades, steigers en de nieuwe stuw aan de Kristallaan. Wethouders Désirée Brummans en Danny Dingemans roemen de samenwerking: “Brabantse Delta is een kundige partner. Sinds jaren geleden het plan ontstond om de haven te heropenen, hebben we samen opgetrokken met het waterschap. Met de samenwerkingsovereenkomst die we nu tekenen, formaliseren we het beheer en onderhoud van een belangrijke waterverbinding en bovenal een prachtig werk, dat we in goede samenwerking met het waterschap en met de provincies Noord-Brabant, Zeeland en het Rijk hebben gerealiseerd.”

Inspelen op droogte

Niels Mureau, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, benadrukt het belang van de samenwerking. “Het waterschap zorgt voor voldoende water van goede kwaliteit. Met onze waterinlaat bij de Roode Vaart voorzien we West-Brabant via de haven in Zevenbergen van zoet water van goede kwaliteit. Dat is belangrijk om in te spelen op lange droge periodes, zoals afgelopen zomers. We zijn er trots op dat we dit project samen met onze partners hebben uitgevoerd en dat we goede afspraken hebben gemaakt over het beheer en onderhoud.”

Van peilbeheer tot drijfvuil

In de afspraken ligt onder meer vast dat de gemeente Moerdijk gaat over het onderhoud van de bruggen, steigers, trapjes en de openbare ruimte rond de haven. Het waterschap onderhoudt de stuw en regelt onder andere het waterpeil, beheert de waterkeringen en gaat over de waterkwaliteit. Ook baggeren en incidenteel een obstakel uit het water verwijderen behoort tot de taken van het waterschap. De gemeente ruimt drijfvuil op uit de haven, het waterschap doet dit aan de Roode Vaart-zijde en bij de stuw.

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Daarmee is het beheer en onderhoud tot in de verre toekomst veiliggesteld.