Interview met Katja de Haan – Programmamanager Economie

Geplaatst: 28-9-2021

Als Programmamanager Economie heb ik een coördinerende rol binnen het cluster economie. Waar relevant leg ik verbindingen tussen de thema’s arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, accountmanagement, mobiliteit, centra ontwikkeling en toerisme en recreatie.

Daarnaast hou ik mij bezig met strategische, regionale opgaven. Dit komt mooi samen rond het Haven en Industrieterrein in Moerdijk. Hier werken we samen met partners om de doelen uit de Havenstrategie te bereiken: de haven als knooppunt voor duurzame chemie en logistiek, waarbij er balans is tussen economie en omgeving. Momenteel zien we in dit gebied grote kansen ontstaan rond logistiek, groene chemie en de energietransitie. 

Sommige opgaves zijn zo groot, dat het vraagt om inzet van rijk, provincie en regio. Eenmaal aan tafel proberen we ook de andere gemeentelijke opgaven gerealiseerd te krijgen. De samenwerking met de stedelijke gebieden rond Breda en Tilburg is hier een mooi voorbeeld van. Daar wonen veel mensen die hier werken. Wij zijn aan tafel gevraagd vanwege het economisch belang, maar maken nu ook afspraken over bereikbaarheid, versterken van groene structuren en het realiseren van extra woningen. Door de verbinding aan te gaan, versterk je je eigen positie en die van elkaar.

Verbinding achter de schermen

Ik heb minder direct contact met de ondernemers, maar werk achter de schermen aan het borgen van ondernemersbelangen. Zo zitten we momenteel met het Havenbedrijf, de Omgevingsdienst en de Provincie om tafel om vraagstukken rondom stikstof, netcapaciteit en geluidsruimte aan te pakken. Prachtige bedrijven staan in de rij om zich te ontwikkelen, maar dan moeten de randvoorwaarden wel op orde zijn. In sommige gevallen is daar steun van bijvoorbeeld het rijk nodig. Via deze weg de verbinding leggen tussen overheid en ondernemers is een inspirerende uitdaging.  

Wederzijds begrip voor goede samenwerking

Samen tot iets moois en waardevols komen is waar ik blij van wordt. Begrip voor elkaars belangen is hierbij belangrijk. Dat de gemeente weet wat de ondernemer nodig heeft en dat de ondernemer begrijpt dat een gemeente ook bredere belangen dient. 

Het Logistiek Park Moerdijk is hier een mooi voorbeeld van. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met bedrijven die zich daar gaan vestigen, kun je kijken waar je samen op kunt trekken. Bijvoorbeeld door werkgevers te koppelen aan projecten met werkzoekenden of door te wijzen op samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen. Ook kijken we samen naar hoe we tot een duurzaam alternatief voor woon-werk verkeer met de auto kunnen komen en hoe we huisvesting voor arbeidsmigranten op een goede manier kunnen regelen. Allemaal zaken waar de gemeente bij kan helpen en waarbij we een gezamenlijk belang hebben dat zaken goed geregeld zijn.

Je hebt elkaar nodig om tot iets moois te komen. Ook bedrijven onderling kunnen elkaar versterken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan en te kijken waar je elkaar kunt vinden, kom je tot kansen en mogelijkheden. 

Juiste koppelingen maken

Wat ik het allerleukste vind aan mijn werk is als alles nog een beetje onduidelijk is. Strategische vragen die nog een beetje vaag zijn, maar mij wel het gevoel geven dat er kansen liggen. Een beetje pionieren, zeg maar, dat vind ik leuk. Er ligt dan nog veel open waardoor ik mijn creativiteit goed kwijt kan. Wat mij betreft zijn alle ideeën altijd welkom. En dan juist de mensen met verschillende standpunten, zodat je samen de mouwen kunt opstropen en tot een slimmer geheel komt.

Waar ik momenteel erg trots op ben is hoe we als Moerdijk op een effectieve manier samenwerking aan de Regionale Investeringsagenda Breda. Onze opgaven op gebied van economie, wonen en mobiliteit zitten hier goed in. Verder vind ik het heel fijn hoe het loopt binnen ons cluster Economie. Er is een mooie balans binnen het team. Er heerst rust en vertrouwen en iedereen is lekker bezig op zijn of haar vakgebied. Dus ik heb alle ruimte om me te focussen op andere belangrijke dingen voor de gemeente. Ook dit doen we maar mooi weer samen! 

Mijn favoriete plekje in de gemeente Moerdijk

Mijn favoriete plekje in de gemeente Moerdijk, gelinkt aan mijn werk, is toch wel de Moerdijkbrug. Als ik daar aan kom rijden vanuit de richting Rotterdam en naar rechts kijk krijg ik een trots gevoel. Die industrie van Moerdijk, wat gebeuren daar een boel mooie, innovatieve dingen. Door alle investeringen in vernieuwing, klimaatbestendigheid en vergroening van de chemie, zal Moerdijk ook in de toekomst een krachtige, inspirerende banenmotor blijven. 

Verder hou ik van ruwe parels, zoals het gebied bij de havenkop en de Appelzak in het dorp Moerdijk. Daar komt in het klein eigenlijk heel mooi samen waar we als gemeente op in zetten: de consequenties van de krachtige economie, omzetten in kansen voor de inwoners. En hierdoor komt er, op deze nu al mooie plek, straks een gezellig waterfront en een mooi wandelgebied, waardoor nog meer mensen deze plek kunnen ontdekken!