Moerdijk aardgasvrij in 2050: maar hoe dan?

Geplaatst: 28-9-2021

Woningen isoleren is de eerste stap, maar ook warmtepompen, warmtenetten en andere oplossingen zijn in beeld om de gemeente Moerdijk in de komende 30 jaar aardgasvrij te maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte die het Moerdijkse college aanbiedt aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze routekaart naar een aardgasvrije gemeente dit najaar.

Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Door een lagere CO2-uitstoot helpen we mee klimaatverandering te beperken en zijn we niet meer afhankelijk van Gronings en buitenlands aardgas. Reden om ook in de gemeente Moerdijk na te denken hoe we zonder aardgas onze woningen verwarmen, warm water uit de kraan krijgen en koken. Daarvoor is een routekaart gemaakt: de Transitievisie Warmte. Belangrijk uitgangspunt is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarvoor is ook financiële steun van de Rijksoverheid nodig.

Veel inwoners dachten mee

De afgelopen tijd hebben veel inwoners van de verschillende plaatsen binnen de gemeente Moerdijk meegedacht om tot een goed plan te komen. Er zijn twee goed bezochte inwonersbijeenkomsten geweest en twee vragenlijsten verspreid die door veel inwoners zijn ingevuld. Ook heeft een meedenkgroep van inwoners in vier bijeenkomsten kritisch meegedacht. Dat heeft gezorgd voor een realistisch plan dat aansluit bij wat inwoners belangrijk vinden.

Isoleren is de eerste stap

Aardgasvrij wonen is een grote opgave. Daarvoor is dan ook 30 jaar uitgetrokken. De eerste stap voor veel woningen van vóór 1975 is isoleren. Dat bespaart meteen aardgas en maakt de woning klaar voor de uiteindelijke overstap naar aardgasvrij. De gemeente gaat inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning. De wensen van inwoners op het gebied van duurzaam wonen zijn daarbij het uitgangspunt. Ook werkt de gemeente samen met stads- en dorpstafels en andere organisaties die een succes willen maken van de warmtetransitie.

Aardgasvrij als eindpunt

Mensen met een goed geïsoleerde woning kunnen al overstappen op een elektrische (hybride) warmtepomp. Voor Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Klundert verkennen we de komende jaren verschillende mogelijkheden, waaronder een warmtenet met restwarmte van het industrieterrein. Ook wordt gekeken naar kleinschalige collectieve oplossingen, zoals een klein warmtenet, in delen van Zevenbergen, Fijnaart, Standdaarbuiten en de bedrijventerreinen in de gemeente. Voor woningen die moeilijk zijn te isoleren, zoals monumenten, komt op termijn mogelijk groen gas of waterstofgas beschikbaar. 

Gemeenteraad besluit

De Transitievisie Warmte is door het college aangeboden aan de gemeenteraad en wordt besproken in de commissievergadering van 12 oktober. Tijdens de raadsvergadering van 4 november neemt de raad een besluit. Deze vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via moerdijk.raadsinformatie.nl.

Zelf aan de slag

De gemeente gaat inwoners vanaf 2022 stap voor stap informeren hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan met het isoleren en aardgasvrij maken van hun woning. Voor meer informatie kunnen inwoners nu al terecht op www.moerdijk.nl/klimaat