Nog meer Moerdijkers kunnen gebruikmaken van Stimuleringslening

Geplaatst: 29-9-2021

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt verruimt Moerdijk de Stimuleringslening: álle Moerdijkse verenigingen met een eigen accommodatie moeten ervan kunnen profiteren. Dat geldt ook voor eigenaren en bewoners van een huis dat nog geen 10 jaar oud is. Tot slot is het voorstel aan de gemeenteraad om ook maatregelen te financieren die de woning of accommodatie klimaatbestendiger maken.

De Stimuleringslening van de gemeente Moerdijk biedt particuliere eigenaren en bewoners de mogelijkheid om tegen een lage rente hun woning aan te passen op het gebied van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid. Hetzelfde gold al voor sportverenigingen en hun accommodaties. Dat wordt nu dus uitgebreid als het aan het college ligt.

“Nog meer eigenaren, bewoners en verenigingen de kans geven”

“We willen zo nog meer eigenaren en bewoners van huizen én besturen van verenigingen in Moerdijk de kans geven om bijvoorbeeld energie en geld te besparen en tegelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot”, legt wethouder Désirée Brummans uit. Wethouder Eef Schoneveld vult aan: “Maar de Stimuleringslening kan ook helpen om een pand inbraakveiliger te maken, of aanpassingen te doen zodat je er langer zelfstandig kunt blijven wonen als je ouder wordt.”

240 aanvragen ingediend, 154 gehonoreerd

Sinds 2017 dienden 240 Moerdijkse eigenaren/bewoners een aanvraag in voor een Stimuleringslening, in 154 gevallen werd die gehonoreerd. Dat waren bijna allemaal huiseigenaren/bewoners, sportverenigingen bleven daar tot nu toe bij achter. Moerdijk hoopt dat dat aantal nog stijgt. Eef Schoneveld: “Het is ook voor hun sportaccommodaties een mooie kans om die te verduurzamen.”

In het eerste jaar dat de regeling van kracht was (2017) werden er 18 leningen verstrekt, in 2020 was dat aantal al gestegen tot 55. Bijna alle aanvragers investeerden in duurzaamheidsmaatregelen. De gemiddelde hoogte van een verstrekte stimuleringslening bedraagt bijna € 8.100.

Het voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt binnenkort besproken.