Noordelijke randweg Zevenbergen over 5 jaar klaar

Geplaatst: 15-9-2021

De Noordelijke randweg Zevenbergen is waarschijnlijk over 5 jaar gereed. Dat laat de provincie Noord-Brabant weten, die verantwoordelijk is voor de aanleg. Aanvankelijk zou de weg in 2023 klaar zijn, maar dat blijkt niet haalbaar.

De Noordelijke randweg Zevenbergen is de omlegging van de provinciale weg N285. Die loopt nu vlak langs het centrum van Zevenbergen. Door de realisatie van de Noordelijke randweg rijdt het doorgaande verkeer straks een stuk noordelijker om Zevenbergen heen. Dat komt de leefbaarheid in de stad ten goede en biedt kansen voor de ontwikkeling van het gebied tussen de huidige N285 en de nieuwe weg.

Meerdere oorzaken

De aanleg van de nieuwe randweg gaat langer duren dan de provincie Noord-Brabant aanvankelijk dacht: de oplevering is niet in 2023, maar uiterlijk in 2026 voorzien. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo ging de oorspronkelijke planning uit van een traditionele aanbesteding, maar koos de provincie uiteindelijk voor een aanbesteding waarbij de aannemer de ontwerptekeningen maakt. Dat leidt tot een langere voorbereiding voordat de eerste schop in de grond gaat. Verder zijn nog niet alle gronden in het bezit van de provincie, al ziet het ernaar uit dat dit eind volgend jaar wel het geval is. Tot slot blijkt uit vooronderzoek dat de ondergrond van de nieuwe weg weinig draagkracht heeft. Dat zorgt ervoor dat het grondwerk in de bouwfase meer tijd kost dan voorzien.

Brug komt later

Als de Noordelijke randweg klaar is, wordt de huidige provinciale weg tussen de rotonde Oostrand/De Langeweg en sportpark De Knip ingericht als gemeentelijke weg. Op dat moment komt er ook een brug over de Roode Vaart, zodat de nieuwe Zevenbergse haven invaarbaar is. Dat de randweg later klaar is, heeft gevolgen voor de planning van die ontwikkeling. De vertraging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Moerdijk: de provincie Noord-Brabant is zowel verantwoordelijk voor de aanleg als de financiering van de Noordelijke randweg.

Volop voorbereidingen

In de afgelopen tijd zijn onderzoeken gedaan die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe weg. Ook in de komende periode staan er diverse activiteiten op de planning. Zo wordt eind 2021 een veldonderzoek uitgevoerd naar niet-gesprongen explosieven. Verder wordt het flora- en fauna-onderzoek geüpdatet en worden de stikstofeffecten doorgerekend met de meest actuele versie van het rekenmodel. Tot slot lopen er momenteel gesprekken met omwonenden over geluidsmaatregelen.