Quick Scan Lokale Democratie

Geplaatst: 9-9-2021

De gemeente wil graag van uw horen wat u vindt van de manier waarop besluiten worden genomen, hoe en op welke wijze u hierbij wordt betrokken en welke invloed u hierop kan uitoefen. Dat zijn voorbeelden van vragen die in deze enquete over de lokale democratie worden gesteld.

Vragenlijst digitaal of op papier

U kunt op verschillende manieren aan de Quick Scan meedoen. Digitaal vindt u de vragenlijst op: moerdijk.nl/mijnmening. Heeft u (of kent u iemand) zonder computer? Of vindt u het moeilijk om de vragenlijst online in te vullen? Bij de receptie van het gemeentehuis kunt u een vragenlijst afhalen of bel naar 14068, dan sturen wij er een naar u op. Ook helpen wij u graag met het in vullen van de vragenlijst. Belt u hiervoor ook naar 14068 voor het maken van een afspraak met de griffie.

Kernbezoeken

In het najaar maken we een rondje langs de verschillende kernen om met u de resultaten te bespreken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen. Geeft u ook uw mening? Vul dan voor 21 september de vragenlijst in: digitaal of op papier.