Sluiting huisartsenpost Etten-Leur

Geplaatst: 22-9-2021

Stichting Huisartsenposten West-Brabant is voornemens de huisartsenpost in Etten-Leur per 1 februari 2022 te sluiten. De zorgverlening zal worden voortgezet vanuit de huisartsenposten in Breda en Roosendaal.

Patiënten ‘volgen’ de eigen huisarts naar de nieuwe huisartsenpost. Dit betekent in grote lijnen dat inwoners van de gemeente Moerdijk die nu naar Etten-Leur gaan, vanaf 1 februari zijn aangewezen op de huisartsenpost bij het Amphia Ziekenhuis in Breda wanneer ze na 17.00 uur, in het weekend of op feestdagen, met spoed een huisarts nodig hebben. Voor de inwoners die nu naar Roosendaal gaan verandert er niets vanaf 1 februari volgend jaar.

Sluiting

Sluiting van de huisartsenpost in Etten-Leur is nodig om de spoedzorg in de toekomst beschikbaar te houden en past in de landelijke trend waarbij huisartsenposten zo veel mogelijk samenwerken met afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Concentratie van spoedzorg is de beste manier om patiënten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen en zo nodig meteen door te kunnen sturen naar het ziekenhuis. Op deze wijze kan de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment gegeven worden.

Informatiebijeenkomst

Stichting huisartsenposten West-Brabant is zich terdege bewust van de gevolgen die dit heeft voor bewoners van de betrokken gemeenten en organiseert daarom op 7 oktober aanstaande een informatiebijeenkomst in Etten-Leur.