West-Brabantse gemeenten gaan de taalstrijd met elkaar aan

Geplaatst: 14-9-2021

Op 10 september gingen verschillende West-Brabantse gemeenten de strijd met elkaar aan. Wie gebruikt de helderste taal en weet het meest over laaggeletterdheid? De winnaar is gemeente Drimmelen!

Tijdens de Taalstrijd Regio-West Brabant streden verschillende gemeenten om de Taalbokaal. Teams herschreven met kritische blik een ambtelijke brief. En leerden meer over laaggeletterdheid tijdens de quiz. Ook werden ambtelijke, moeilijke woorden onder de loep genomen. En hoe herken je laaggeletterdheid? De deelnemers werden getest.

Vier juryleden beoordeelden de teams. Hun ervaring als docent, Taalmaatje, regio accountmanager Lezen en Schrijven en taalambassadeur kwam goed van pas en leverden bruikbare tips op voor de aanwezigen.

Gemeente Drimmelen kwam als winnaar uit de bus!

De jury prees het team uit Drimmelen, omdat zij in elke ronde goed scoorden. Enkele andere teams blonken uit in één van de rondes. Zo schreef Moerdijk de beste brief. Maar Drimmelen wist bij elk onderdeel steevast bij de top te horen.

Dromen, durven, doen!

Veertien gemeenten werken samen aan een regionale aanpak laaggeletterheid: Dromen, Durven, Doen! In de gemeenten zijn cursussen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Ook gaan de gemeenten zelf aan de slag. Onder andere met heldere taal. 

Week van Lezen en Schrijven

Volgens Stichting Lezen en Schrijven zijn 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen en schrijven. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen verschillende organisaties hier aandacht voor. De Taalstrijd is een manier om gemeenten bewust te maken van laaggeletterdheid en de noodzaak eenvoudig te communiceren. 

Wat kunt u doen?

Vermoedt u dat iemand laaggeletterd is? Lezenenschrijven.nl en het netwerk Taal West-Brabant geven de volgende tips:

  • Ga het gesprek aan.
  • Zeg dat iemand niet de enige is.
  • Zeg dat er altijd nog te leren valt.
  • Verwijs door naar het Digi-Taalhuis of het Taalpunt. Of bel naar het gratis landelijk nummer 0800 023 44 44.