Op weg naar ‘d Ouwe School 2.0: wat is de stand zaken?

Geplaatst: 13-4-2022

‘d Ouwe School in Noordhoek, oftewel het dorpshuis, gaat op de schop. Het meer dan een eeuw oude pand wordt opgeknapt, zodat het ook de komende decennia hét multifunctioneel centrum voor de inwoners van Noordhoek kan zijn. De afgelopen maanden werkte woningcorporatie Woonkwartier samen met de gemeente Moerdijk vier ontwerpvarianten uit. Na overleg met gebruikers van het gebouw is nu de voorkeursvariant in beeld: het ontwerp dat het beste past bij de wensen en ook bij de eisen waaraan het moet voldoen.

Een beheerstichting, bestaande uit een aantal inwoners en gebruikers, gaat het dorpshuis exploiteren. Bij het uitwerken van de ontwerpvarianten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gebruikers van het gebouw en met de laatste ontwikkelingen in het dorp die van invloed zijn op het gebruik van het dorpshuis. In het pand zijn bijvoorbeeld een kinderopvang en peuterspeelzaal gevestigd, en een gymzaal waar de leerlingen van de Sint Jozefschool komen voor hun gymlessen. Het gebouw wordt ook gebruikt door verenigingen en is een ontmoetingsplek voor inwoners. Inwoners en de Sint Jozefschool willen de gymzaal behouden, kinderopvang De Dwergjes is gegroeid en kinderopvang Kibeo is gestopt. Over het algemeen is er een kleine afname in het gebruik van het dorpshuis en een groep inwoners heeft Café Noordhoek overgenomen.  

Gymzaal en kinderopvang op de plek waar ze nu zitten

De variant die nu op tafel ligt past het best bij de huidige situatie in Noordhoek. In deze variant blijven de gymzaal en de kinderopvang op de plek waar ze nu zitten. Met de beheerstichting is een voorstel gemaakt om de binnenruimte efficiënter in te richten. Op dit moment wordt onderzocht hoe de gebouwschil (begane vloer, buitenmuren, ramen, kozijnen en dak) en de huidige warmtevoorziening energiezuiniger en gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt.

Wat gaat er nu gebeuren?

De architect maakt tekeningen met de aanpassingen aan het gebouw en een voorstel van efficiëntere binnenruimten. Bij de aannemer en installateur worden prijsopgaven opgevraagd om daarmee inzicht te krijgen in de exacte bouw- en installatiekosten. Woonkwartier en de gemeente gaan het verder uitgewerkte plan nog doornemen met de gebruikers. Als de kosten en de uitgangspunten definitief zijn, kunnen deze samen met  het ontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting nog voor de zomervakantie.