Sanering en onderzoek bouwterrein Stoofstraat Zevenbergen

Geplaatst: 23-8-2022

Moerdijk Bodemsanering uit Noordhoek start op 31 augustus met de sanering van het bouwterrein aan de Stoofstraat in Zevenbergen. Gelijktijdig wordt de bodem nader onderzocht. De werkzaamheden duren naar verwachting een week.

In de afgelopen jaren is de bodem van het bouwterrein aan de Stoofstraat onderzocht op vervuiling. Op een deel van het terrein werd asbest aangetroffen en op een aantal punten lood en minerale olie. Het bedrijf Moerdijk Bodemsanering uit Noordhoek gaat al deze vervuiling opruimen. Dit bedrijf is hiervoor gecertificeerd en neemt alle benodigde veiligheidsmaatregelen in acht. Een deel van de grond moet worden afgevoerd. Dit gebeurt via de route Stoofstraat – Doctor Ariënslaan – Zeestraat – Oranjelaan – N285. 

Archeologie en explosieven 

Voorafgaand aan de sanering wordt archeologisch onderzoek gedaan. Verder wordt het perceel onderzocht op zogeheten ontplofbare oorlogsresten, zoals oude munitie. Dat hoeft maar op een deel te gebeuren, omdat de rest van het terrein eerder al als onverdacht gebied is aangemerkt. 

Stand van zaken nieuwbouw 

De toekomstige ontwikkelaar van de locatie bereidt momenteel het bouwplan voor en is hierover in overleg met de gemeente.  

Vragen? 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Moerdijk Bodemsanering via (0168) 40 39 96.