Denkt u mee over de voorgestelde locaties laadpalen?

Geplaatst: 15-12-2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2030 emissievrij moeten zijn en dus geen CO2 meer mogen uitstoten. Het aantal elektrische auto’s zal hierdoor snel toenemen en deze voertuigen moeten ook opgeladen worden. Gemeenten stellen daarom een visie en plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur vast, zodat de juiste laadinfrastructuur op de het juiste moment op de juiste plekken wordt gerealiseerd. Ook de gemeente Moerdijk is gestart met het opstellen van een laadvisie.

Als onderdeel van deze laadvisie is er een plankaart opgesteld. Deze plankaart geeft aan waar al bestaande laadpalen staan en waar toekomstige laadpalen in de gemeente kunnen worden geplaatst. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met een groot aantal criteria, zoals een voldoende dekkend netwerk, prognoses van de vraag naar publieke laadpalen per wijk, geschikte parkeervakken, mogelijkheid tot toekomstige uitbreiding, afstand tot de elektriciteitskabel, afstand tot bomen, bij voorkeur niet direct voor iemands deur of raam (indien mogelijk) en het vermijden van bijvoorbeeld straten met een (zeer) hoge parkeerdruk. Ons doel is om een dekkend netwerk te realiseren van publieke laadpalen waarbij er voor iedereen, binnen acceptabele loopafstand, een laadpaal beschikbaar is.

De plankaart delen we met u zodat er reactie op gegeven kan worden via de enquête. In deze enquête wordt uw mening gevraagd over de voorgestelde locaties voor laadpalen. Deze is in te vullen door op onderstaande button te klikken.

Geef uw mening

Mocht het niet lukken om deze enquête in te vullen kan er tijdens kantooruren contact opgenomen worden met buro Kragten (088 - 33 66 260).

We zien uw reactie graag tegemoet!