Lokale lasten in 2023

Geplaatst: 19-12-2022

Op 8 december stelde de gemeenteraad de belastingverordeningen vast. Daarmee is duidelijk wat de lokale lasten in 2023 zijn.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt OZB. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. In Moerdijk stijgt het te betalen OZB bedrag alleen met de inflatiecorrectie van 7,6%.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Met deze heffing betaalt de gemeente de kosten van de afvalverwerking en rioolvoorziening. In Moerdijk heeft de gemeenteraad gekozen voor het principe van volledig kostendekkende tarieven voor deze diensten die de gemeente levert. De gemeente brengt de daadwerkelijk kosten (maar ook niet meer dan dat!) in rekening. In 2023 stijgt de rioolheffing met 7,6% (alleen inflatiecorrectie). De afvalstoffenheffing daalt met 0,4%.

Totaal

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) hierdoor in 2023 met gemiddeld 4,3%. Voor een meerpersoonshuishouden komt dat neer op gemiddeld € 2,98 per maand. Voor een éénpersoonshuishouden is dat bedrag € 2,58.