Rijkswaterstaat plant bomen en een bosplantsoen langs de A4 bij Helwijk

Geplaatst: 1-3-2022

Vanwege de doortrekking van de A4 ondervinden bewoners van Helwijk jarenlang overlast van geluid en stof. De werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad A4/A29 heeft hiervoor de aandacht gevraagd en is samen met de gemeente gesprekken gestart met Rijkswaterstaat om te komen tot passende maatregelen. Nadat een geluidswal niet haalbaar bleek, is op verzoek van wethouder Brummans en bewoners door Rijkswaterstaat een onderzoek ingesteld naar de vergroening van de strook langs de rijksweg.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een aannemer diverse bomen en een bosplantsoen aangeplant tussen de A4 en het dorp Helwijk. De bomen staan het verst van de A4 en het struikgewas is ervoor geplant. Het wordt een gesloten beeld over de hele lengte. 

Pleidooi groencompensatie

Een aantal jaar geleden heeft Rijkswaterstaat vanwege de iepenziekte de bomen in het talud langs de snelweg die er stonden gerooid. Bewoners aan de Helsedijk hebben zich al een aantal jaar sterk gemaakt voor een geluidswal en vergroening. Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven geen geluidswal aan te leggen, omdat de geluidsnorm (nog) niet wordt overschreden. De werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad A4/A29 heeft diverse malen bij Rijkswaterstaat verzocht om groencompensatie. Met steun van de signalen uit de werkgroep heeft wethouder Brummans vaker aan de bestuurlijke bel getrokken bij Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van deze signalen heeft Rijkswaterstaat een aanvullend onderzoek laten doen.

Goed nieuws

Wethouder Brummans: “Goed nieuws voor de werkgroep Helwijk/Willemstad A4/A29 en bewoners aan de Helsedijk. Dat er nu eindelijk gehoor is gegeven door Rijkswaterstaat aan het compensatieverzoek voor vergroening. Door het planten van diverse bomen en een bosplantsoen is er een mooi groenaanzicht en wordt het zicht op de snelweg ontnomen. Daarnaast draagt het groen bij aan met name stikstofreductie.”

Diverse bomen en bosplantsoen

De aanplant bestaat uit de volgende boomsoorten: Zomerlinde (stamdikte 8-10cm, 15 stuks), Winterlinde (stamdikte 8-10cm, 15 stuks), Zomereik (stamdikte 8-10cm, 15 stuks) en Vogelkers (stamdikte 8-10cm, 15 stuks).

Het bosplantsoen bestaat uit: Meidoorn (125-150mm hoogte en 50m2), Sleedoorn (125-150mm hoogte en 50m2), Liguster (125-150mm hoogte en 50m2) en Vlier (125-150mm hoogte en 50m2).