17 januari: Informatieavond Zevenbergen Oost

Geplaatst: 10-1-2022

In de gemeente Moerdijk is het goed wonen. Hierdoor is er veel vraag naar woningen. Daarom wil de gemeente aan de slag met het bouwen van een nieuwe wijk: Zevenbergen Oost. Vanaf 14 januari is informatie over de eerste ideeën te vinden op moerdijk.nl/zevenbergenoost. Op 17 januari organiseert de gemeente een online informatiesessie.

Gemeenteraad: 13 januari, 20 januari en 3 februari

Op 13 januari informeren we de gemeenteraad over de eerste ideeën voor deze wijk. Het gaat om de visie op hoofdlijnen: Hoe denken we over ontwikkeling en opzet van het gebied? Dus bijvoorbeeld wel over een globale verdeling van het aantal woningen (koop/huur/prijsklassen) maar nog niet over waar ze precies komen en hoe groot de kavels zijn.

Op 20 januari volgt de bespreking in de commissie en in de raadsvergadering van 3 februari besluit de raad of de gemeente verder kan met het onderzoeken van de haalbaarheid van het project.

Informatie op de site vanaf 14 januari

Vanaf 14 januari staat de visie op hoofdlijnen op www.moerdijk.nl/zevenbergenoost. Na het lezen daarvan kan iedereen tips of suggesties doorgeven aan de plannenmakers.

Online informatiesessie op 17 januari

Op maandag 17 januari organiseert de gemeente van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiesessie over Zevenbergen Oost. De visie op hoofdlijnen wordt dan kort toelicht en er is ruimte voor het stellen van vragen of het geven van suggesties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de avond door een e-mail te sturen naar zevenbergenoost@moerdijk.nl met de tekst “aanmelden informatiesessie". 

Planning

Als de raad positief beslist, gaan gemeente en ontwikkelaars in 2022 de eerste ideeën omzetten in een plan. Het is de bedoeling om eind 2024 te starten met de bouw van de nieuwe wijk.