Begrip voor corona-actie ondernemers

Geplaatst: 14-1-2022

Een deel van de ondernemers in de gemeente Moerdijk is van plan zaterdag de deuren te openen om een statement te maken tegen de huidige beperkingen die voor hen gelden. Het college van burgemeester en wethouders heeft begrip voor dit initiatief van de lokale ondernemersverenigingen. Wel verwachten het college en de ondernemersverenigingen dat deelnemers aan het protest (ondernemers én klanten) zich houden aan de coronamaatregelen.

De gemeente Moerdijk ziet dat de afgelopen twee jaar een zware strijd is gevoerd tegen de COVID 19-pandemie. Alle partijen, waaronder de lokale ondernemers, hebben grote offers gebracht. Het naleven van alle regels, het aanspreken van klanten, maar vooral ook offers van financiële aard die in de gezinnen van onze ondernemers hard worden gevoeld. En de mentale gevolgen van dien.

Steun voor VNG-motie Samen met vele andere gemeenten hebben wij onze steun uitgesproken voor een VNG-motie die het kabinet oproept om meer oog te hebben voor onder andere onze lokale ondernemers en hun situatie na twee jaar COVID 19. En nu eindelijk te komen met meer perspectief, tegemoetkoming en maatregelen die zijn afgestemd op de huidige coronavariant en de brede belangen binnen onze samenleving.

“Onze ondernemers hebben een zware strijd geleverd in de corona-aanpak!”

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke: “In de gemeente zijn verstandige ondernemers actief die het coronabeleid de afgelopen twee jaar naar behoren hebben nageleefd en uitgedragen. Wij hebben er begrip voor dat sommige van onze ondernemers na komende persconferentie de behoefte zullen voelen om een statement te maken voor een evenwichtiger coronabeleid en aandacht voor hun situatie, zoals ook omschreven in eerdergenoemde motie.”

“Trots dat we de handen ineenslaan”

Lennard Zwaard laat als initiatiefnemer en vertegenwoordiger namens de ondernemersverenigingen weten trots te zijn op dit gezamenlijk signaal om op te komen voor de belangen van de lokale ondernemers. “Het is goed te weten dat we er niet alleen voor staan en we de steun voelen van het bestuur van de gemeente Moerdijk.”

Handhaving bij excessen

Na overleg met lokale ondernemers(verenigingen) verwachten wij dat een deel van de ondernemers op zaterdag 15 januari een statement zal maken in de vorm het tijdelijk openen van winkels of horecagelegenheden. Omdat wij onze ondernemers begrijpen en met hen meevoelen zullen wij dit op zaterdag 15 januari tussen 8.00 en 20.00 uur toestaan en alleen bij excessen optreden, in de zin van grote samenkomsten van publiek of het niet naleven van de basisbeschermingsregels. Voor deze actie gelden naast de basisregels ook de regels van vóór de huidige lockdown zoals vaste plaatsen en het tonen van een qr-code. Wij rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van onze ondernemers en zeker ook hun klanten