College stemt in met startdocument scholenontwikkeling Klundert

Geplaatst: 12-1-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft een startdocument vastgesteld voor de scholenontwikkeling in Klundert. Het startdocument wordt nu voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor de basisscholen De Rietvest, De Molenvliet en Het Bastion en speciaal basisonderwijs in Klundert. Daarom stelt het college voor een haalbaarheidsonderzoek te doen voor vervangende nieuwbouw (of renovatie) van schoolgebouwen en hierbij ook andere sociaal maatschappelijke accommodaties te betrekken 

Doel

Het doel van het project is om te komen tot adequate huisvesting voor de vier scholen in Klundert en indien mogelijk een combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen, zoals voor- en naschoolse voorzieningen, jeugdhulp en consultatiebureau.

Na vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad start de initiatieffase. Deze fase bestaat uit een onderzoek dat begint met het opstellen van een ruimtelijk programma en een locatieonderzoek waarbij we de huidige locaties in beeld brengen en mogelijke nieuwbouw locaties. Vervolgens wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op basis van de door de raad gekozen voorkeurslocatie. De verwachting is dat in 2022 een besluit wordt genomen door de gemeenteraad over de voorkeurslocatie en dat de haalbaarheidsstudie in 2023 wordt afgerond.