Denk mee over onze toekomst!

Geplaatst: 21-1-2022

Het komende jaar stellen we als gemeente Moerdijk samen met inwoners en andere betrokkenen onze omgevingsvisie op. Circa 1.000 inwoners vulden in december/januari al een vragenlijst in. Op 8 februari presenteren we tijdens een online bijeenkomst de resultaten. U bent van harte uitgenodigd. U kunt op de avond ook verder meedenken over de toekomst van Moerdijk.

De omgevingsvisie is een belangrijk instrument waarmee we antwoord geven op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Het is een visie voor de lange termijn en geldt voor de hele gemeente. Hierin geven we aan wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Onderwerpen als woningbouw, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, gezondheid, economie en erfgoed komen hierin aan bod.

Samen gemeente Moerdijk mooier maken

We hebben het komende jaar ieders kennis hard nodig. Daarom informeren en betrekken we iedereen bij het opstellen van de omgevingsvisie. ‘Samen gemeente Moerdijk mooier maken’ is daarbij het motto. Een brede groep van zo’n 1.000 inwoners deelde al via een enquête wat zij waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst van Moerdijk. Tijdens drie bijeenkomsten in 2022 geven wij iedereen de kans mee te denken en samen plannen te maken voor een mooie toekomst.

Eerste bijeenkomst 8 februari

Bent u benieuwd naar de toekomst van de gemeente Moerdijk en denkt u graag mee? Meld u aan voor de eerste bijeenkomst op dinsdag 8 februari om 19:00 uur via de aanmeldknop op moerdijk.nl/omgevingsvisie. Aanmelden kan tot en met 6 februari. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst praktische informatie. Tijdens de avond presenteren we de enquêteresultaten en de inzichten en conclusies die we tot nu toe hebben opgehaald. Ook krijgt u de gelegenheid uw dromen, behoeften, wensen en ambities te delen en in discussie te gaan over dilemma’s, toekomstbeelden en belangen.

Meer informatie

Op moerdijk.nl/omgevingsvisie vindt u meer uitleg over de omgevingsvisie en welke stappen we het komende jaar zetten. Op deze site volgt de komende tijd ook alle actuele informatie over het proces, zoals uitkomsten van de enquête, aankondiging van activiteiten en (tussen)resultaten.

Wij hopen u te zien tijdens de Ateliers Moerdijk 2040 om samen na te denken over de toekomst van de gemeente Moerdijk!