Extra mogelijkheid aanvragen tegemoetkoming toezicht controletoegangsbewijs

Geplaatst: 13-1-2022

Moerdijkse ondernemers en verenigingen die verplicht zijn om coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren krijgen van de gemeente een financiële bijdrage voor activiteiten in de periode 25 september – 31 december 2021. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die ze hebben moeten maken om werknemers in te zetten die de QR-codes controleren. De termijn om de aanvraag in te dienen is verlengd tot 11 februari 2022. 

De termijn voor het indienen van een aanvraag voor de eenmalige tegemoetkoming toezicht coronatoegangsbewijs liep af op 31 december 2021. Uit diverse signalen blijkt dat niet alle verenigingen en ondernemers in de gelegenheid zijn geweest om de aanvraag te doen. De relatief korte termijn voor het indienen van de aanvraag was het gevolg van de opgelegde verplichting vanuit het rijk. De eis is komen te vervallen. Verenigingen en ondernemers die nog geen aanvraag hebben gedaan, kunnen dat nu dus alsnog doen. De definitieve sluitingstermijn voor aanvragen is nu 11 februari 2022. De regeling en bijbehorende voorwaarden zijn niet veranderd.  

Een aanvraag indienen kan via Product Eenmalige tegemoetkoming toezicht Corona toegangsbewijs | gemeente Moerdijk