Moerdijk werkt aan helikopterview: hoe moet de gemeente er in 2040 uitzien?

Geplaatst: 30-12-2021

Hoe ziet de gemeente Moerdijk eruit in 2040? Hoe willen we dan wonen? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Kunnen bedrijven uitbreiden? Krijgt duurzaamheid een belangrijkere rol? Het zijn maar een paar vragen waarop de ‘Omgevingsvisie gemeente Moerdijk’ straks antwoord moet geven.

Komend jaar gaat de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het concept van deze langetermijnvisie opstellen. Startpunt is een enquête: 2.000 inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging om vragen te beantwoorden over wat hun wensen zijn voor de toekomst van Moerdijk, maar ook wat de kwaliteiten en mooiste plekken van Moerdijk zijn. Ook inwoners die geen brief ontvangen, zijn van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

De ‘Omgevingsvisie gemeente Moerdijk’ wordt een document waarin is uitgewerkt wat voor gemeente Moerdijk in 2040 wil en kan zijn. Met een duidelijke visie dus over woningbouw, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, gezondheid, economie en erfgoed. Maar ook wat al die ambities en wensen betekenen voor de verschillende dorpen en stadjes, woonwijken, het buitengebied en het haventerrein. De omgevingsvisie biedt daarmee straks ook de basis voor uitwerking van nieuwe initiatieven en plannen.

Uitwerken in vier fases

Moerdijk gaat de omgevingsvisie komend jaar in vier fases uitwerken. Eerst worden bestaand beleid en toekomstige trends, ontwikkelingen, uitdagingen en opgaven op een rij gezet. Daarna gaat de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijke ontwikkelscenario’s bespreken, kijken welke consequenties bepaalde keuzes kunnen hebben en aan de hand daarvan de gewenste koers bepalen. Dit moet uiteindelijk eind 2022 leiden tot een ontwerp-omgevingsvisie, waarna de omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Geeft die groen licht, dan heeft de gemeente een duidelijk kompas voor de toekomst.  

Meer info en een link naar de enquête is te vinden op moerdijk.nl/omgevingsvisie.